Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 

Anunţuri

Anunţuri diverse

 

 

25 ianuarie 2017 – Anunţ privind elaborarea Planului de măsuri al Municipiului Bucureşti

publicat la: 25-01-2017


Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti informează societatea civilă că derulează procesul de  elaborare a Planului de măsuri al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu documentele programatice referitoare la integrarea europeană.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), punctul 3, lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, structurile de specialitate ale instituţiei prefectului elaborează, în colaborare cu reprezentanţi ai consiliului judeţean, respectiv ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ai serviciilor publice deconcentrate, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ai societăţii civile, planul de măsuri al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu documentele programatice referitoare la integrarea europeană.

Astfel, aşteptăm comunicarea de către reprezentanţii societăţii civile a principalelor acţiuni ce vor fi realizate pentru aplicarea la nivelul Municipiului Bucureşti a documentelor programatice referitoare la afacerile europene, respectând structura:  obiectiv, acţiuni necesare realizării obiectivului, sursa de finanţare, indicatorii de performanţă, termen de realizare şi entitatea responsabilă.
Aşteptăm cu interes, până la data de 24 februarie 2017, comunicarea documentelor menţionate  mai sus pe adresa de e-mail: e_petitie@mai.gov.ro.


25-01-2017, admin

 

 

Anunţ 9 noiembrie 2016: Convenţie între Ministerul Finanţelor Publice şi instituţii de credit privind plata taxelor pentru eliberarea paşapoartelor şi a permiselor de conducere

publicat la: 09-11-2016


  În scopul implementării în bune condiții a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 ce presupune noi modalități de plată a unor taxe,  Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală Trezorerie și Contabilitate Publică a încheiat o convenție cu cinci instituții de credit (Banca Comercială Română, CEC Bank, Banca Comercială Feroviară, IDEA::Bank și Raiffeisen Bank), astfel încât cetățenii care au cont deschis la oricare dintre aceste bănci să poată achita on-line sau prin virament bancar:

- taxele de pașaport,

- tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanente, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, precum și contravaloarea  certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere.

Asfel, prin intermediul conturilor tranzitorii, deschise la instituțiile de credit enumerate, pe numele Ministerului Finanțelor Publice, pot fi încasate taxele și tarifele menționate mai sus, iar plătitorilor li se eliberează extrase de cont ce vor conține unul dintre IBAN-urile de mai jos:

Nr. crt. Denumirea instituției de credit Cont tranzitoriu IBAN
1 Banca Comercială Română RO49RNCB0082044185290044
2 CEC Bank RO89CECEB001T7RON0000001
3 Banca Comercială Feroviară RO94BFER1000000032720001
4 IDEA::Bank RO97ROIN100100000000RO81
5 Raiffeisen Bank RO95RZBR0000060017443357


09-11-2016, admin

 

 

Informaţii privind modalitatea de restituire a taxelor aferente permiselor/înmatriculărilor auto

publicat la: 08-11-2016


În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, restituirea sumelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere, achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata, adresată:

1. DRPCIV – pentru tariful confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanente, de probă, temporare, provizorii și ale vehiculelor diplomaților și persoanele asimilate TIP A,B,si C;

2. DRPCIV – pentru tariful pentru păstrare combinație număr de înmatriculare;

3. DRPCIV – pentru tariful pentru atribuire combinație număr preferențial;

4. RA –APPS – pentru tariful pentru emiterea certificatului de înmatriculare;

5. RA – APPS – pentru tariful pentru emiterea autorizației provizorii;

6. RA – APPS – pentru tariful pentru emiterea permisului de conducere.


08-11-2016, admin

 


>>>Evenimente - Arhiva anuţuri

>>>Media: Evenimente recente - Arhiva

 

 

 

 

 


 actualizat: 01-02-2017 (pmb_)


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate