Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 

• Anunţ - Persoanele care doresc apostilarea certificatelor de naştere, căsătorie, deces, celibat, stare civilă sau cazier judiciar se pot adresa şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Ilfov

• Anunţ - FIRMELE DE TRADUCERI / CONSULTANŢĂ POT SOLICITA APOSTILA ŞI LA INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL ILFOV

Acte necesare pentru obţinerea apostilei


• Cerere tip - se poate obţine de la cam. 5 / parter, sau de pe aici

Prin completarea şi semnarea formularului tipizat de cerere, solicitantul îşi dă acordul cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

• Actul care urmează a fi apostilat în original – la Instituţia Prefectului se obţine apostila doar pe actul original

• Buletinul/cartea de identitate/ procura notarială/împuternicire avocaţială/contractul de prestări servicii însoţit de delegatţe din partea firmei

Actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, internaţional. Preschimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi.


În vederea apostilării, documentele trebuie vizate la forul superior emitentului.

De exemplu:

- actele de studii din învăţământul superior la Ministerul Educaţiei Naţionale – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
            http://www.cnred.edu.ro/#Activitati

- actele de studii din învăţământul preuniversitar la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
            http://www.ismb.edu.ro/documente/retea/VizareEchivStudiiStrainatate/ActeVizEchivStuStr.pdf

- certificatele medicale la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti
            http://www.dspb.ro/ actualizat: 01-02-2017 (pmb_)


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate