X

Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 

Şedinţe ale Colegiului Prefectural
nr crt
Data
Titlu
Comunicat
2017-03-15 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna martie 2017

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat Colegiul prefectural al Municipiului Bucureşti în data de 30 martie 2017.

Ordinea de zi a ședinței Colegiului are ca obiect:

1. Controale comune în unitățile spitalicești, cu respectarea atribuțiilor specifice fiecărei instituții; depistarea punctelor de lucru neînregistrate sanitar veterinar în vederea eliminării acestei neconformități;

2. Asigurarea şi implementarea Sistemului de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile rezultate de la asociaţiile de proprietari;

3. Respectarea prevederilor legale pe şantierele temporare şi mobile în activitatea de reabilitare termică a imobilelor;

4. Activitatea de sport: sprijinirea activităţilor cuprinse în cadrul programului ”Sportul pentru toți”; finanţarea corespunzătoare a programului ”Promovarea Sportului de performanţă”; supravegherea şi menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

2017-02-13 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna februarie 2017

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 23 februarie 2017 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a ședinței Colegiului are ca obiect:

  1. Analiza raportului de activitate al Casei de Pensii a Municipiului București pentru anul 2016. Îmbunătăţirea cooperării interinstituționale prin interconectarea bazelor de date cu cele ale instituţiilor publice din sfera sa relaţională;

  2. Starea calității resurselor de apă de pe teritoriul Municipiului București în baza programului de monitorizare al SGA Ilfov-București în anul 2016;

  3. Dezbatere despre stabilirea unor proceduri unitare privind măsurile adoptate și obținerea avizelor şi autorizaţiilor legale de funcţionare de către deţinătorii spaţiilor în vederea organizării și desfășurării, în condiţii de siguranţă, a activităţilor curente şi a evenimentelor cultural-artistice şi recreative care implică participarea unui public numeros;

  4. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2017-01-20 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna ianuarie 2017

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 31 ianuarie 2017 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a ședinței Colegiului are ca obiect:
1. Aprobarea Programului orientativ al şedinţelor de Colegiu Prefectural al municipiului Bucureşti pe anul 2017;
2. Măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor prin gripă şi infecţii respiratorii. Situaţia epidemiologică a bolilor prevenibile prin vaccinare;
3. Prezentarea rezultatelor controalelor efectuate în perioada Sărbătorilor de iarnă 2016 la agenții economici ce aveau ca activitate depozitarea, producţia şi comercializarea produselor alimentare;
4. Diverse.
Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2016-12-09 Comunicat de presă: Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 15 decembrie 2016 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a ședinței Colegiului are ca obiect:

1. Atribuţii în baza Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi în baza H.G. nr. 536/2002 cu modificările şi completările ulterioare, cu particularitate pentru articole pirotehnice de divertisment;

2. Modalităţi de autorizare a persoanelor fizice şi juridice conform Legii  nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi H.G.  nr. 536/2002 cu modificările şi completările ulterioare, cu particularitate pentru articole pirotehnice de divertisment;

3. Verificarea respectării condiţiilor igienico-sanitare şi de sănătate publică în unităţi de producţie şi desfacere a preparatelor specifice Sărbătorilor de Crăciun;

4. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2016-11-07 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna noiembrie 2016

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 17 noiembrie 2016 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a ședinței are ca obiect:


1. Autorizarea agenților economici specializați în comercializarea bunurilor culturale mobile de către Direcția pentru Cultură a Municipiului București; disfuncționalități în desfășurarea activității de comercializare a acestor bunuri;
2.  Platforma integrată de management a patrimoniului construit (PIM-PC): soluţie de eficientizare a activităţii de protejare a patrimoniului Bucureştiului;
3. Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund; comercializarea pomilor de Crăciun în pieţe, târguri, etc.;
4. Situaţia autorizării depozitului de deşeuri nepericuloase, administrat de către societatea comercială IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL, şi a incineratorului de deşeuri periculoase, SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL. Prezentarea raportului de control la cele două unităţi în urma verificărilor efectuate de Garda de Mediu;
5. Prezentarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 de către Direcţia Generală Anticorupţie.
6. Diverse.

Întrunirea va avea loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2016-10-03 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna octombrie 2016

În data de 13 octombrie 2016 va avea loc şedinţa comună a Colegiului prefectural al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov.

Ordinea de zi a ședinței are ca obiect:

1. Responsabilitățile instituțiilor implicate în organizarea procesului electoral privind alegerile parlamentare din luna decembrie 2016;

2. Situaţia conformităţii depozitelor de deşeuri operaţionale (IRIDEX, SC ECOREC SA, SC ECOSUD SA) din Regiunea Bucureşti – Ilfov;

3. a) Calitatea aerului în Municipiul Bucureşti;

   b) Măsuri de îmbunătăţire a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti;

4. Prezentarea Ariei  Naturale Protejate „Lacul Snagov”;

5. Diverse.

Întrunirea va avea loc cu începere de la ora 12.00, la sediul Centrului de Perfecţionare a Jandarmeriei Române, comuna Ciolpani, str. Jandarmeriei (lângă C.O.R. – Castel Film).

 


Materiale discutate:

2016-09-05 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna septembrie 2016

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 06 septembrie 2016 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a Colegiului are ca obiect:

1.Stadiul de pregătire al ceremoniei deschiderii noului an şcolar 2016-2017 în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti;

2. Îmbunătăţirea climatului de siguranţă în zona unităţilor de învăţământ;

3. Raport privind situaţia avizelor date în anul şcolar 2016-2017 de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov pentru unităţile de învăţâmânt din municipiul Bucureşti;

4. Raport privind necesitatea efectuării de controale în pieţele din municipiul Bucureşti şi analiza emiterii autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţile de alimentaţie publică, centre comerciale, magazine alimentare;

5. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr.1, sector 1, corp B, etaj 3, sala 365.

 


Materiale discutate:

2016-08-10 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna august 2016

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 18 august 2016 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a Colegiului are ca obiect:

1. Analiza acţiunilor de control derulate de către Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov în semestrul I 2016 şi prezentarea rezultatelor obţinute;

2. Dezbateri privind sesizările referitoare la zgomotul industrial şi zgomotul produs de unităţile de alimentaţie publică;

3. Dezbateri privind sesizările referitoare la câinii comunitari, animalele de companie, creşterea animalelor/păsărilor domestice, acumularea de deşeuri în locuinţă de către locatari;

4. Asigurarea siguranţei produselor alimentare, parte componentă a siguranţei naţionale;

5. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sediul societăţii comerciale Meda Prod 98 SA din str. Vâlsăneşti nr.1 E, sector 3.

 


Materiale discutate:

2016-07-15 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna iulie 2016

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 28 iulie 2016 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a Colegiului are ca obiect:

1. Analiza activității de control desfăşurate de către Inspecția socială în semestrul I al anului 2016;

2. Informare privind activitatea Agenției pentru Plăți şi Inspecție Socială a Municipiului Bucureşti;

3. Acţiunile de control derulate şi rezultatele obţinute de către Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov în semestrul I 2016;

4. Subfinanţarea activităţilor cuprinse în cadrul programelor "Sportul pentru toţi" şi "Promovarea Sportului de performanţă" faţă de necesarul reieşit din solicitările partenerilor Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti (cluburi sportive, asociaţii municipale pe ramuri de sport şi federaţii sportive de specialitate) pentru derularea calendarelor competiţionale;

5. Activitatea pentru tineret: despre bugetul redus pentru proiectele de/şi pentru tineret, precum şi pentru organizarea taberelor cu caracter social;

6. Baza sportivă Olteniţa: sprijin pentru punerea în funcţiune a Bazei sportive Olteniţa pentru desfăşurarea activităţii în tenis;

7. Măsuri generale de prevenire şi diminuare a efectelor temperaturilor caniculare asupra populaţiei;

8. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2016-06-06 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna iunie 2016

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 16 iunie 2016 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a Colegiului are ca obiect:

1. Prezentarea „Planului general de măsuri pentru menţinerea şi asigurarea ordinii publice, creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului pe timpul sezonului estival în perioada 15 iunie -15 septembrie 2016”.

2. Situaţii de nerespectare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată.

3. Noile prevederi privind salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 mai 2016, şi competenţele Inspectoratului Teritorial de Muncă.

4. Activitatea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti de pregătire şi desfăşurare a Examenelor Naţionale de Evaluare Naţională şi Bacalaureat.

5. Starea calităţii resurselor de apă de pe teritoriul Municipiului Bucureşti pe baza programului de monitorizare al SGA Ilfov-Bucureşti pe anul 2015.

6. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10:00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2016-05-19 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna mai 2016 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna mai 2016

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 26 mai 2016 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.
Ordinea de zi a ședinței Colegiului are ca obiect:

1. Corelarea pregătirii școlare cu cerințele pieței muncii. Politici publice pentru facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii;

2. Prezentarea activității pe anul 2015 a Casei de Pensii a Municipiului București, potrivit atribuțiilor specifice, precum şi a propunerilor privind îmbunătățirea activității şi colaborării interinstituționale;

3. Prezentarea modului de implementare a actelor normative adoptate în anul 2015 referitoare la pensiile de serviciu: Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, Legea nr. 215/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 7/2015 privind statutul funcționarului public parlamentar, Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular din România, Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice;

4. Prezentarea principalelor activități ale Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti referitoare la aplicarea prevederilor Regulamentelor europene în domeniul pensiilor;

5. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2016-04-08 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna aprilie 2016

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 21 aprilie 2016 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a ședinței Colegiului are ca obiect:

1. Prezentarea Planului orientativ de acţiuni pe anul 2016 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, la nivelul municipiului Bucureşti;

2. Prezentarea Planului de acţiuni pentru realizarea în municipiul Bucureşti a politicilor naţionale, a politicilor de integrare europeană şi intensificarea relaţiilor externe;

3. Prezentarea proiectului „Serviciul Privat Virtual – Modalitate  modernă de comunicare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală”;

4. Informare privind obligativitatea colectării selective a deşeurilor şi modul de realizare a acesteia;

5. Prezentarea procesului de salubrizare şi modul în care acesta se realizează în sectoarele municipiului Bucureşti;

6. Informare privind depozitarea controlată a deşeurilor şi situaţia terenurilor virane (din punct de vedere al depozitării necontrolate);

7. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2016-03-14 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna martie 2016

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 24 martie 2016 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a ședinței Colegiului are ca obiect:

1. Informare privind verificarea condiţiilor igienico-sanitare în unităţile sanitare, cu accent deosebit asupra prevenirii şi controlul infecţiilor nosocomiale (intraspitalicești); asigurarea unor servicii medicale de calitate;

2. Prezentarea responsabilităților instituțiilor implicate în procesul electoral privind alegerile locale 2016;

3. Precizările Inspectoratului Școlar al Municipiului București privind organizarea și desfășurarea activității de înscriere a copiilor în grădinițe și în clasa pregătitoare;

4. Diverse – aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, la nivelul municipiului Bucureşti.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2016-02-15 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna februarie 2016

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 25 februarie 2016 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a ședinței Colegiului are ca obiect:

1. Prezentarea principiilor planificării mobilităţii urbane durabile;

2. Modalităţi de gestionare eficientă, în sistem integrat, a adunărilor publice nedeclarate/neînregistrate, în contextul în care în anul 2015 au fost constatate modificări comportamentale şi de acţiune ale cetăţenilor care aleg această cale de manifestare în spaţiul public;

3. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2016-01-13 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna ianuarie 2016

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 28 ianuarie 2016 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a ședinței Colegiului are ca obiect:

1. Aprobarea Programului orientativ al şedinţelor de Colegiu prefectural al municipiului Bucureşti pe anul 2016;

2. Situaţia asigurării agentului termic către populaţie la nivelul municipiului Bucureşti în sezonul de iarnă 2015-2016;

3. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2015-12-02 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna decembrie 2015

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 10 decembrie 2015 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a ședinței Colegiului are ca obiect:

1. Măsuri pentru perioada Sărbătorilor de iarnă 2015-2016 în vederea verificării respectării normelor legale privind depozitarea şi vânzarea produselor agroalimentare și comercializarea materialelor pirotehnice: acţiuni comune ale instituţiilor publice cu atribuţii de control în vederea prevenirii şi combaterii activităţilor ilegale de comercializare a produselor specifice acestei perioade;

2.Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2015-11-16 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna noiembrie 2015

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 26 noiembrie 2015 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a ședinței Colegiului are ca obiect:

1.Colaborarea interinstituţională privind adăpostirea persoanelor defavorizate în perioada sezonului rece 2015-2016;

2.Starea calităţii resurselor de apă de pe teritoriul municipiului Bucureşti, pe baza programului de monitorizare al SGA Ilfov-Bucureşti, în anul 2014;

3.Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2015-10-19 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna octombrie 2015

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 29 octombrie 2015 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a ședinței Colegiului are ca obiect:

1. Prezentarea evoluției numărului de beneficiari de asistenţă socială şi a plăţilor aferente, la nivelul municipiului Bucureşti;

2. Implementarea Sistemului Informatic Integrat de Mediu în procedura de autorizare a agenţilor economici din municipiul Bucureşti;

3. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2015-09-01 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna septembrie 2015

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 10 septembrie 2015 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a ședinței Colegiului are ca obiect:

1. Prezentarea stadiului de pregătire al unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului de învăţământ în anul şcolar 2015-2016;

2. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2015-08-05 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna august 2015

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 27 august 2015 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.
Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:
          1. Situația privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Bucureşti – colectarea selectivă, starea depozitelor de deşeuri din regiunea Bucureşti-Ilfov; obligaţii şi sancţiuni în sarcina autorităţilor/instituţiilor publice în domeniul colectării şi eliminării deşeurilor, inclusiv cele municipale;
          2. Atribuţiile Gărzii forestiere în domeniul regimului silvic, potrivit    OUG nr. 32/2015;
          3. Situaţia implementării măsurilor de mediu şi climă finanţate prin PNDR 2014-2015 la nivelul Capitalei;
          4. Diverse.  
Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2015-06-23 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna iulie 2015

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 15 iulie 2015 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:

1.a) Supravegherea şi menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat;

1.b) Problematica legislativă cu privire la organizarea şi desfăşurarea de activităţi sportive pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti;

2. Prezentarea acţiunilor întreprinse de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în pregătirea şi desfăşurarea înscrierilor la grădiniţă și clasa pregătitoare, a organizării examenelor de evaluare naţională şi bacalaureat, pentru sesiunea iunie-iulie 2015;

3. Rezultatele acţiunilor de control la ştrandurile, bazinele de înot şi piscinele de pe teritoriul Capitalei;

4. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2015-06-15 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna iunie 2015

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 18 iunie 2015 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:

1. Acţiuni de prevenire a îmbăierii în apele de suprafaţă aflate pe raza municipiului Bucureşti care nu corespund normelor de sănătate publică; măsuri pentru verificarea conformităţii apei de îmbăiere și a normelor igienico-sanitare la ştrandurile, bazinele de înot şi piscinele de pe teritoriul Capitalei, pentru  perioada sezonului estival.

2. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

Tema_1-Prezentare_DSP

2015-05-15 Comunicat de presă - Şedinţa Colegiului prefectural pe luna mai 2015

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 28 mai 2015 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:

1. Influenţa riscurilor psihosociale asupra lucrătorilor în contextul organizaţional social şi tehnic al procesului de muncă;

2. Stimularea şi extinderea măsurilor de încurajare a angajării tinerilor;

3. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2015-04-23 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna aprilie 2015

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 28 aprilie 2015 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:

1. Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor furnizate contribuabililor - implementarea standardelor de calitate pentru serviciile publice şi optimizarea proceselor de activitate în vederea realizării unei mai bune colectări a veniturilor la bugetul general consolidat;

2. Modificări legislative – precizări referitoare la Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii;

3. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2015-03-23 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna martie 2015

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 26 martie 2015 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:

 1. Măsuri privind comercializarea pe teritoriul municipiului Bucureşti a produselor agroalimentare specifice Sărbătorilor de Paşti, cu respectarea normelor comerciale, sanitare şi veterinare.
  Măsuri planificate pentru această perioadă privind siguranţa cetăţenilor;
 2. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2015-02-03 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna februarie 2015

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 11 februarie 2015 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:

 1. Informare privind obligaţiile instituţiilor publice în a asigura drepturile cetăţenilor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
  Noile reglementări în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
 2. Prezentarea şi aprobarea Programului orientativ al şedinţelor de Colegiu Prefectural pe anul 2015;
 3. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2014-12-11 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna decembrie 2014

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 18 decembrie 2014 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:

 • 1. Prezentarea măsurilor luate pe perioada Sărbătorilor de iarnă 2014-2015 în vederea verificării respectării normelor legale în privința depozitării şi vânzării produselor agroalimentare, comercializării materialelor pirotehnice şi a pomilor de Crăciun.
     Acţiuni comune ale instituţiilor publice cu atribuţii de control în vederea prevenirii şi combaterii activităţilor ilegale de comercializare a produselor specifice acestei perioade.
 • 2. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2014-11-21 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna noiembrie 2014

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 27 noiembrie 2014 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:

 • 1. Noile reglementări legislative privind arhivele societăţilor desfiinţate şi funcţionarea operatorilor economici privaţi de servicii arhivistice;
 • 2. Asistenţa medicală prin intermediul cabinetelor de specialitate din unităţile de învăţământ – probleme şi soluţii în asigurarea cu specialişti a acestor unităţi;
 • 3. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

2014-10-16 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna octombrie 2014

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 23 octombrie 2014 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:

1. Prezentarea măsurilor adoptate de către autorităţi şi instituţii publice în organizarea, pregătirea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014;

2. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2014-09-08 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna septembrie 2014

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 11 septembrie 2014 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.
  Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:

 • 1. Prezentarea stadiului pregătirii unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti pentru desfăşurarea, în condiţii optime, a procesului de învăţământ în anul şcolar 2014-2015 (situaţii privind autorizaţiile sanitare, lucrări de reparaţii/igienizări, avize de securitate de incendiu, paza unităţilor de învăţământ şi măsurile dispuse);
 • 2. Măsurile adoptate privind asigurarea climatului de siguranţă publică în unităţile de învăţământ – „bune practici” în şcolile bucureştene;
 • 3. Diverse.

  Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2014-07-18 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna iulie 2014

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 23 iulie 2014 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:

 • Implementarea managementului colectării selective a deşeurilor de către autorităţile şi instituţiile publice locale.
 • Stadiul realizării măsurilor din cadrul Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului: măsuri luate de administraţiile publice locale pentru respectarea Programului.
 • Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 11.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2014-06-17 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna iunie 2014

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 24 iunie 2014 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:

 1. Respectarea în Municipiul Bucureşti a legislaţiei privind protocolul şi ceremonialul.
 2. Acţiuni de prevenire a îmbăierii în apele de suprafaţă aflate pe raza Municipiului Bucureşti care nu corespund normelor de sănătate publică. Măsuri pentru verificarea conformităţii apei de îmbăiere si a normelor igienico-sanitare la ştrandurile, bazinele de înot şi piscinele de pe teritoriul Capitalei, în perioada sezonului estival.
 3. Situaţia controalelor efectuate de Serviciul Inspecţia Teritorială a Apelor la unităţile economice situate în Municipiul Bucureşti în vederea constatării abaterilor de la prevederilor legislaţiei în domeniul apelor. Rezultatul verificărilor din perioada 14-15 mai 2014 asupra modului de salubrizare a cursurilor de apă, a malurilor şi rigolelor aflate pe raza Capitalei.
 4. Diverse

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

 


Materiale discutate:

2014-05-15 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna mai 2014

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 27 mai 2014 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:

 1. Situaţia patrimoniului mobil şi imobil din Municipiul Bucureşti. Prezentarea propunerilor legislative pentru protejarea patrimoniului cultural naţional. Colaborarea cu autorităţile publice locale şi instituţiile publice în vederea protejării patrimoniului cultural.
 2. Acţiuni şi măsuri întreprinse în anul 2013 de către Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti în vederea respectării cerinţelor minime de securitate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor. Activităţi propuse în anul 2014 pentru reducerea accidentelor de muncă şi pentru prevenirea muncii fără forme legale în municipiul Bucureşti.
 3. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

2014-04-11 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna aprilie 2014

Prefectul Capitalei, domnul Paul-Nicolae Petrovan, a convocat pentru data de 24 aprilie 2014 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:

 1. 1. Informarea privind obligaţiile deţinătorilor cu orice titlu de fond forestier naţional asupra respectării prevederilor regimului silvic.
 2. 2. Rezultatele controalelor efectuate de instituţii şi servicii publice asupra modului de comercializare pe teritoriul Municipiului Bucureşti a produselor agroalimentare specifice Sărbătorilor de Paşti.
 3. 3. Măsurile privind siguranţa cetăţenilor pe raza Municipiului Bucureşti în perioada 01-04 mai 2014.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

2014-03-24 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna martie 2014

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat pentru data de 27 martie 2014 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.
Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:

 • 1. Informarea privind actele şi faptele de corupţie înregistrate şi instrumentate la nivelul Direcţiei Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov în cursul anului 2013, precum şi activităţile de prevenire a faptelor de corupţie.
 • 2. Analiza actelor de violenţă şi absenteismului în unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Bucureşti în semestrul I al anului şcolar 2013-2014.
 • 3. Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora nouă, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

2014-02-13 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna februarie 2014

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat pentru data de 27 februarie 2014 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:

 • Respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea pachetelor de servicii turistice – controale efectuate şi rezultate obţinute la nivelul municipiului Bucureşti în anul 2013.
 • Măsurile propuse la nivelul municipiului Bucureşti pentru anul 2014 privind facilitarea accesului tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii.
 • Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora nouă, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

2014-01-23 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna ianuarie 2014

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat pentru data de 27 ianuarie 2014 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei Colegiului are ca obiect:

 • Informare privind stadiul implementării Cardului naţional de asigurări de sănătate la nivelul municipiului Bucureşti.

Prezintă: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.

 • Rezultatele acţiunilor de control privind verificarea respectării legislaţiei în domeniul sănătăţii publice efectuate în perioada Sărbătorilor de iarnă la unităţi sanitare cu paturi şi unităţi de alimentaţie publică din municipiul Bucureşti.

Prezintă: Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.

 • Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora nouă, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, camera 365.

2013-12-06 Convocare colegii prefecturale pentru 10 decembrie 2013

Prefecții Municipiului București și Județului Ilfov, Georgeta Gavrilă și, respectiv, Speranța Cliseru, au convocat în ziua de 10 decembrie 2013 colegiile prefecturale, pentru luna în curs, ale celor două unități administrativ-teritoriale, în ședință comună.

Ordinea de zi a ședinței are ca obiect:

 1. Direcții și modalități de colaborare interinstituțională între reprezentanții Instituției Prefectului Județului Ilfov și Instituției Prefectului Municipiului București, precum și între reprezentanții serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe ale administrației publice centrale.

  Exemple de bune practici în activitatea interinstituțională.

 2. Alte probleme de interes interteritorial.

Întrunirea are loc cu începere de la ora 13.00 la sediul Bibliotecii Naționale a României, din b-dul Unirii nr. 22, sector 3 – sala Mircea Eliade.

2013-10-21 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna octombrie 2013

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat pentru data de 28 octombrie 2013 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei Colegiului, are ca obiect:

 1. Prezentarea stadiului pregătirilor pentru perioada sezonului rece 2013-2014 în vederea asigurării serviciilor optime către populaţia municipiului Bucureşti
 2. Diverse

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 09.00, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

2013-09-03 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna septembrie 2013

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat pentru data de 12 septembrie 2013 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Pe ordinea de zi a şedinţei Colegiului sunt înscrise următoarele subiecte:

 1. Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti pentru anul şcolar 2013-2014. Situaţia încadrării cu personal didactic şi personal didactic auxiliar. Situaţia înscrierii copiilor în învăţământul preşcolar şi primar.
 2. Stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiului Bucureşti pentru desfăşurarea în bune condiţii a anului şcolar 2013-2014.
 3. Rezultatele evaluării naţionale a elevilor clasei a VIII-a şi a examenului naţional de bacalaureat, la nivelul municipiului Bucureşti - sesiunile anului 2013.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 9, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

2013-08-20 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna august 2013

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat pentru data de 27 august 2013 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Pe ordinea de zi a şedinţei Colegiului sunt înscrise următoarele subiecte:

 1. Evoluţia dinamicii accidentelor rutiere în Municipiului Bucureşti în perioada 2011- 2013. Măsurile de prevenire şi combatere a acestor accidente luate de Brigada Rutieră a Capitalei.
 2. Realizarea programelor naţionale de sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în semestrul I 2013, la nivelul Municipiului Bucureşti.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 9, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

2013-07-15 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna iulie 2013

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat pentru data de 23 iulie 2013 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.
Pe ordinea de zi a şedinţei Colegiului sunt înscrise următoarele subiecte:
1. Programul controalelor privind respectarea conformităţii apei de îmbăiere şi a normelor igienico-sanitare la ştrandurile, bazinele de înot şi piscinele de pe teritoriul Capitalei în perioada sezonului estival 2013.
2. Situaţia - la nivelul municipiului Bucureşti - a accidentelor de muncă, precum şi a persoanelor depistate fără forme legale de angajare urmare acţiunilor de control, în semestrul I al anului 2013.
3. Starea şomajului în Capitală în semestrul I al anului 2013. Măsurile şi acţiunile întreprinse de Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti în vederea încadrării în muncă a absolvenţilor de învăţământ, a şomerilor şi a altor categorii de persoane.
Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 9, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

2013-06-11 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna iunie 2013

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat pentru data de 20 iunie 2013 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.
Pe ordinea de zi a şedinţei Colegiului este înscrisă tema:
Aprobarea acţiunilor instituţiilor publice cu atribuţii privind asigurarea ordinii publice şi ale Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor stabilite de Ministerul Afacerilor Interne pentru îmbunătăţirea climatului de siguranţă în unităţile de învăţământ preuniversitar din Capitală în perioada examenelor şi a vacanţei de vară a elevilor. Programe şi proiecte de prevenire a violenţei în incinta şi în proximitatea unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 9, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

2013-05-13 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna mai 2013

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat pentru data de 28 mai 2013 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Pe ordinea de zi a şedinţei Colegiului este înscrisă tema:

Analizarea măsurilor adoptate în municipiul Bucureşti pentru protecţia, asistarea specializată şi reintegrarea socială a copiilor lipsiţi, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor lor.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 9, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

2013-04-09 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna aprilie 2013

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat pentru data de 18 aprilie 2013 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Pe ordinea de zi a şedinţei Colegiului, sunt înscrise următoarele subiecte:

- Acţiuni şi măsuri întreprinse privind prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri în rândul populaţiei Capitalei, în cursul anului 2012. Prezentarea Strategiei UE în materie de droguri (2013-2020).

- Măsuri privind comercializarea pe teritoriul Municipiului Bucureşti a produselor agroalimentare specifice Sărbătorilor de Paşti, cu respectarea normelor comerciale, sanitare şi veterinare.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 9, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

2013-03-18 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna martie 2013

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat pentru data de 21 martie 2013 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Pe ordinea de zi a şedinţei Colegiului sunt înscrise următoarele puncte:

- Informare în legătură cu controalele efectuate în perioada februarie - martie 2013, având ca obiect comercializarea cărnii de vită şi a laptelui, acolo unde au existat suspiciuni privind substituirea de specii şi, respectiv, contaminarea cu aflatoxină.

- Prezentarea activităţii serviciilor publice deconcentrate şi a instituţiilor din sistemul de ordine publică şi siguranţa cetăţeanului, de la nivelul municipiului Bucureşti, desfăşurate în cursul anului 2012 potrivit atribuţiilor lor specifice, precum şi a propunerilor privind îmbunătăţirea activităţii şi a colaborării interinstituţionale.(continuare din şedinţele precedente).

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 9, la Sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

2013-02-25 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna februarie 2013

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat pentru data de 26 februarie 2013 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Pe ordinea de zi a şedinţei Colegiului, este înscrisă Prezentarea activităţii serviciilor publice deconcentrate şi a instituţiilor din sistemul de ordine publică şi siguranţa cetăţeanului, de la nivelul municipiului Bucureşti, desfăşurate în cursul anului 2012, potrivit atribuţiilor lor specifice, precum şi a propunerilor privind îmbunătăţirea activităţii şi a colaborării interinstituţionale, urmată de un punct Diverse.

Prezintă: Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, Agenţia Municipală pentru Ocupare a Forţei de Muncă Bucureşti, Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 9, la sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Piaţa Presei libere nr. 1, sector 1, corp B, etaj III, cam. 365.

2013-01-25 Modificarea datei şedinţei Colegiului prefectural pe luna ianuarie 2013

Şedinţa Colegiului prefectural al municipiului Bucureşti pe luna ianuarie 2013 se devansează pentru data de 28 ianuarie 2013 (faţă de 29 ianuarie, programată iniţial).

Locul de desfăşurare, ora de începere şi ordinea de zi ale şedinţei rămân neschimbate.

2013-01-22 Şedinţa Colegiului prefectural pe luna ianuarie 2013

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat pentru data de 29 ianuarie 2013 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Pe ordinea de zi a şedinţei Colegiului, este înscrisă Prezentarea activităţii serviciilor publice deconcentrate şi a instituţiilor din sistemul de ordine publică şi siguranţa cetăţeanului, de la nivelul municipiului Bucureşti, desfăşurate în cursul anului 2012, potrivit atribuţiilor lor specifice, precum şi a propunerilor privind îmbunătăţirea activităţii şi a colaborării interinstituţionale, urmată de un punct Diverse.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 9, la Sala de şedinţe a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 291 - 293, etajul III, sector 6.

2012-12-17 Şedinţa Colegiului prefectural

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat la data de 20 decembrie 2012 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Pe ordinea de zi a şedinţei Colegiului pe luna în curs sunt înscrise următoarele probleme:

 • Analizarea rezultatelor organizării alegerilor desfăşurate în data de 9 decembrie 2012, comparativ cu cele anterioare din anul 2008
 • Formularea de propuneri în vederea eficientizării activităţii şi îmbunătăţirii colaborării interinstituţionale, ţinând cont de specificul organizării administrativ-teritoriale din municipiul Bucureşti.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10, la Sala de şedinţe a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 291-293, etajul III, sector 6.

2012-11-29 Colegiul prefectural - luna noiembrie

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat la data de 28 noiembrie 2012 Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti. Întrunirea Colegiului pe luna în curs a avut loc la la Sala de şedinţe a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

 

2012-11-26 Şedinţa Colegiului prefectural

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat la data de 28 noiembrie 2012 Colegiul prefectural al Municipiului Bucureşti.

Pe ordinea de zi a şedinţei Colegiului pe luna în curs sunt înscrise următoarele probleme:

 1. Stabilirea unor măsuri privind comercializarea în Capitală a produselor agroalimentare specifice Sărbătorilor de iarnă, a materialelor pirotehnice (petarde, rachete, artificii etc.)şi a pomilor de Crăciun.
 2. Organizarea unor acţiuni comune în vederea respectării normelor comerciale, sanitare şi veterinare, organizate cu sprijinul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, poliţiilor locale ale sectoarelor Capitalei, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti, Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Secţiei Municipiului Bucureşti a Gărzii Financiare, Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti şi Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Bucureşti.

Întrunirea Colegiului are loc cu începere de la ora 10, la Sala de şedinţe a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 291-293, etajul III, sector 6.

2012-10-29 Colegiul prefectural

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat la data de 30 octombrie 2012, orele 10, Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.

Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele probleme:
1. Analizarea măsurilor întreprinse de serviciile publice deconcentrate în vederea verificării respectării normelor de comercializare a produselor alimentare în spaţiile comerciale sau de alimentaţie publică din municipiul Bucureşti, în perioada ianuarie-septembrie 2012.
2. Diverse.

Lucrările Colegiului prefectural se vor desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6.

2012-09-08 Şedinţa Colegiului prefectural şi conferinţa de presă având ca subiect Deschiderea anului şcolar 2012-2013

Joi 6 septembrie s-a desfăşurat. şedinţa Colegiului prefectural al municipiului Bucureşti, condusă de Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă. Întrunirea a fost urmată de o conferinţă a de presă având ca subiect deschiderea anului şcolar 2012 -2013 susţinută de prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă şi de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dealu Sprii Bucureşti şi Autorităţii de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.

2012-09-05 Şedinţa Colegiului prefectural şi conferinţa de presă având ca subiect Deschiderea anului şcolar 2012-2013

Prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă, a convocat la data de 6 septembrie a.c. Colegiul prefectural al municipiului Bucureşti.
Pe ordinea de zi sunt incluse următoarele probleme:

1. Analiza stadiului de realizare a măsurilor stabilite la nivelul municipiului Bucureşti privind deschiderea în bune condiţii a anului şcolar 2012-2013 în învăţământul preuniversitar de stat (situaţia avizelor sanitare, a lucrărilor de reparaţii/igienizări, asigurarea securităţii elevilor şi cadrelor didactice, precum şi asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor).

2. Prezentarea activităţii desfăşurate de către Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti Ilfov asupra modului în care autorităţile administraţiei publice locale aplică unitar prevederile legale în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, cât şi măsurile luate în vederea diminuării fenomenului de indisciplină în autorizarea şi executarea construcţiilor.

3. Prezentarea stării actuale a monumentelor istorice din municipiul Bucureşti şi măsurile dispuse pentru protejarea acestora de către Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti şi Direcţia de Cultură, Învăţământ, Turism din cadrul Primăriei municipiului Bucureşti.

Întrunirea Colegiului va începe la ora 9, la sediul Primăriei municipiului Bucureşti - sala de şedinţe a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 291-293, et. III, sector 6 şi va fi urmată la ora 10 de o conferinţă de presă susţinută de prefectul Capitalei, doamna Georgeta Gavrilă şi de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Administraţiei Străzilor şi Autorităţii de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.

2012-07-19 Şedinţa Colegiul Prefectural al Municipiului Bucureşti

Prefectul Municipiului Bucureşti, Georgeta Gavrilă a convocat prin Ordinul 474/06.07.2012 Colegiul Prefectural al Municipiului Bucureşti în data de 20 iulie a.c. la ora 9.00 

Pe ordinea de zi a şedinţei sunt propuse următoarele subiecte :

1.Prezentarea organizării, desfăşurării şi rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2012, cât şi analiza desfăşurării examenului de evaluare naţională pentru elevii clasei a VIII-a şi a rezultatelor finale obţinute după recorectarea tezelor

2.Proiecte, concursuri şi campanii derulate pe parcursul anului şcolar 2011 - 2012 în vederea îmbunătăţirii calităţii actului educaţional, cât şi creşterii competitivităţii între elevi, acţiuni derulate sub egida Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. Parteneriate încheiate de I.S.M.B. cu alte servicii publice deconcentrate şi instituţii publice în domeniul educaţional

3.Raport asupra măsurilor luate de instituţiile din Municipiul Bucureşti pentru prevenirea şi eliminarea efectelor caniculei, cât şi propunerile acestora pentru perioada următoare

 

La această  şedinţă vor participa membri Colegiului Prefectural şi au fost invitaţi  Primarul general al capitalei, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, directorul general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti şi directorii Poliţiilor locale şi a Municipiului Bucureşti.

2012-07-19 Colegiul Prefectural

Prefectul Municipiului Bucureşti, Georgeta Gavrilă a convocat Colegiul Prefectural al Municipiului Bucureşti în data de 20 iulie a.c.  La această  şedinţă au participat membri Colegiului Prefectural, reprezentanţi ai primăriilor sectoarelor municipiului Bucureşti, directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi  directorul general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti

2011-08-25 Ministrul Educaţiei a participat la şedinţa Colegiului Prefectural cu tema Deschiderea anului şcolar 2011-2012 în mun. Bucureşti

Concret, pe sectoare, situaţia se prezintă astfel:

O 11 unităţi / sector 1
O 37 unităţi / sector 2
O 13 unităţi / sector 3
O 18 unităţi / sector 4
O 11 unităţi / sector 5
O 7 unităţi / sector 6

Prefectul Capitalei a arătăt că, din informaţiile puse la dispoziţie de Inspectoratul Şcolar, în programul BEI au fost finalizate lucrările la 36 de unităţi şcolare din totalul de 102 care au fost contractate iniţial.

Poliţia şi Jandarmeria Bucureşti au identificat câteva vulnerabilităţi în ceea ce priveşte siguranţa în şi în jurul unităţilor de învăţământ, care se referă, în primul rând, la altercaţiile şi micile loviri şi violenţe dintre elevi. În al doilea rând, s-a arătat că este nevoie ca, împreună cu poliţiile locale, să se monitorizeze mai atent spaţiul din jurul şcolilor, unde prezenţa unor persoane periculoase poate constitui o problemă. În Bucureşti, un număr de 265 de unităţi de învăţământ au paza asigurată, fie prin pază proprie, fie prin firme specializate. Monitorizarea şcolilor se face, deocamdată, printr-un număr de 1.547 camere video.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a solicitat directorilor de şcoli să treacă urgent la actualizarea planurilor de evacuare pe căile de acces şi să raporteze de îndată orice problemă de natură electrică sau de furnizare gaze care ar putea afecta siguranţa clădirilor în care funcţionează şcolile sau grădiniţele.

Ministrul Educaţiei, dl. Daniel Funeriu a cerut autoriţilor locale să se implice prin structurile proprii în reducerea absenteismului şcolar, care poate fi o cauză a rezultatelor proaste la învăţătură sau a abandonului şcolar. În ceea ce priveşte programul BEI, Ministrul Educaţiei a solicitat Primăriei Generale urgentarea lucrărilor, astfel încât termenul de finalizare - 1.12.2011 - să poată fi respectat.

În ceea ce priveşte managementul situaţiilor de urgenţă, Ministrul Educaţiei a cerut Inspectoratului Şcolar, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi Prefecturii Capitalei ca, în prima săptămână a anului şcolar să organizeze în toate unităţile de învătământ exerciţii practice reale prin care atât elevii cât şi cadrele didactice să înveţe rapid procedeele pe care trebuie să le aplice în caz de incendiu sau cutremur.

Ministrul Educaţiei, dl. Daniel Funeriu a solicitat autorităţilor locale prezente să se implice mai activ în implementarea de programe tip afterschool, acestea fiind o metodă de canalizare a atenţiei elevilor spre proiecte utile acestora. Totodată, Ministrul Educaţiei a cerut Prefectului Capitalei, Poliţiei, Jandarmeriei şi Inspectoratului şcolar să reanalizeze planul de siguranţă al unităţilor de învăţământ şi să corecteze acolo unde situaţiile practice au arătat că este nevoie de măsuri mai ferme.

Autorităţile locale au fost încurajate să încheie parteneriate publice-private pentru repararea şi modernizarea terenurilor de sport din şcoli şi licee. Terenurile de sport pot constitui sursă de venit suplimentar pentru şcoli dacă, după încheierea programului zilnic şcolar, sunt închiriate către doritori.

" A fost o primă întâlnire cu factorii decidenţi la nivelul Capitalei pe subiecte ce ţin de deschiderea anului şcolar. Până la deschiderea efectivă a activităţii, vom reface planul de măsuri privind siguranţa în şcoli în care vom integra cu atribuţii clare şi poliţiile locale. Siguranţa în sau în jurul şcolilor trebuie să fie o preocupare atât a instituţiilor Statului, cât mai ales a autorităţilor locale. Legătura dintre şcoli, pe de o parte şi forţele de ordine, pe de altă parte trebuie să fie directă şi nu neapărat ierarhică, astfel încât probleme sesizate de directorii unităţilor de învăţământ să fie rezolvate imediat ce apar. ISC, ITM, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Sanitar Veterinară au primit dispoziţii clare să trateze cu celeritate solicitările venite din partea directorilor de şcoli. Primăriile vor trebui să analizeze atent cui acordă contracte cu şcolile, fie că e vorba de firme de pază, fie că e vorba de comercianţii care vând alimente pentru că vor urma controale atât pe linia siguranţei elevilor, cât şi pe linia siguranţei alimentare" a declarat Prefectul Capitalei, Mihai Cristian Atănăsoaei.

2011-02-22 Sedinta Colegiu Prefectural

Prefectul Capitalei, Mihai Cristian Atanasoaei, va coordona maine, 23 februarie a.c., sedinta Colegiului Prefectural cu tema:

Acţiunile Serviciilor Publice Deconcentrate pentru combaterea fenomenului de corupţie. Prezentarea de către reprezentanţii Serviciului Anticorupţie al Municipiului Bucureşti a unor speţe, vulnerabilităţi, consecinţe şi moduri de acţiune

Sedinta se va desfasura in Sala de Sedinte a Liceul Gheorghe Lazar (B-dul Regina Elisabeta nr. 48) incepand cu ora 11.00.

2011-01-26 Colegiu Prefectural

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează miercuri, 26 ianuarie a.c., şedinţa Colegiului Prefectural al Municipiului Bucureşti, cu următoarea ordine de zi:
- Principalele priorităţi ale Serviciilor Publice Deconcentrate pentru primul semestru al anului 2011
- Diverse

Intalnirea se va desfăşura începând cu ora 11:00 în sala de şedinţe a Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr, B-dul Regina Eisabeta nr.48, sector 5, Bucureşti.

2010-03-16 Masurile in perioada Sărbătorilor Pascale si Raportul socio-economic al Capitalei, discutate în şedinţa Colegiului Prefectural


Astfel, în perioada 22.03-03.04.2010, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti va intensifica acţiunile de supraveghere sanitară veterinară privind evaluarea modului în care se produce, depozitează, transportă şi valorifică carnea de miel, ouăle, precum şi alte produse de origine animală şi nonanimală.

Pentru perioada Sărbătorilor Pascale, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti are prevazute acţiuni de control cu scopul verificării condiţiilor de igienă în unităţi de producţie şi de desfacere a preparatelor specifice (laboratoare de cofetărie-patiserie, unităţi de desfacere), în pieţe agroalimentare şi complexe comerciale.

În cadrul acestor acţiuni vor fi verificate 390 de unităţi. De asemenea, în perioada 03 aprilie 2010 - 06 aprilie 2010 se asigură serviciul de permanenţă în unităţile spitaliceşti, cabinete stomatologice şi farmacii.

Numerele de telefon la care este asigurată permanenţa la sediul Direcţiei de Control în Sănătate Publică sunt 021.311.21.80, 021.313.77.39 si 021.314.02.11.

Pentru protejarea populaţiei împotriva activităţilor comerciale ilicite, în perioada 20.03. - 02.04.201, Secţia Bucuresti a Gărzii Financiare organizează acţiuni de control atât la societăţile comerciale, cât şi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în principalele pieţe agroalimentare şi centre comerciale, precum si in zonele adiacente acestora.

În mod special se controlează activitatea agenţilor economici ce comercializează produse accizabile (ţigări, băuturi alcolice, etc.) prin verificarea marcajelor fiscale folosindu-se mijloacele tehnice din dotare (lampa cu ultraviolete, microscopul, etc.), precum şi verificarea provenienţei mărfurilor aflate la vânzare.

Direcţia Agricolă şi pentru Dezvoltare Rurală se va axa in principal pe verificarea produselor viniviticole, iar Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor va efectua atat controale in urma unei planificari prealabile, cat si ca urmare a sesizarilor venite de la cetateni.

Prefectul Capitalei a cerut expres ca toate instituţiile implicate în perioada urmatoare în acţiuni de control să acţioneze în comisii mixte, pentru a nu obstrucţiona activitatea comercială a agenţilor economici, urmând ca aceştia să finalizeze până la sfârşitul acestei săptămâni planul comun de acţiune.

În cadrul celui de al doilea punct pe ordinea de zi, Prefectul Capitalei, Mihai Cristian Atănăsoaei, a prezentat sinteza "Raportului privind starea economico-socială a municipiului Bucureşti pe anul 2009". Acesta a fost întocmit pe baza materialelor transmise de către seriviciile publice deconcentrate, primaria generală şi primăriile sectoarelor 1, 2, 3, 4 si 6. Primaria sectorului 5 este singura unitate administrativă care nu a transmis nici raportul aferent anului 2009, nici proiectele propuse în anul curent.

Pe fondul situaţiei de criză înregistrate anul trecut în toate domeniile socio-economice, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor organizate la nivelul municipiului Bucureşti, s-au apropiat de parametrii programaţi şi propuşi pentru anul 2009.

Astfel, la Capitolul < Sănătate >, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti a efectuat 5050 acţiuni de inspecţie şi control în unităti de producţie şi comercializare a produselor alimentare şi a materiilor prime din care sunt fabricate, pentru a verifica aspecte legate de siguranţa alimentară. Pe parte de igienă veterinară au fost efectuate 15.843 inspecţii si controale.

Cuantumul total al amenzilor aplicate în anul precedent a fost de 926.900 lei.

În ceea ce priveşte Politica fiscal bugetara, Garda Financiară a Municipiului Bucuresti a realizat 17.974 de actiuni de control, comparativ cu 13150 în anul 2008 şi au aplicat 8622 de amenzi, comparativ cu 6447 în anul anterior (2008). Şi numărul sesizărilor penale a fost mai mare în 2009 faţă de 2008, respectiv 652 comparativ cu 516.

Au fost întocmite 652 dosare de sesizare a organelor de cercetare penală, calculându-se totodata la nivelul secţiei un prejudiciu total în sumă de 159072 mii lei.

Gradul de realizare al programului de încasari la bugetul general consolidat (compus din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, pentru şomaj şi sănătate) a fost de 88,77%, fata de 98,86% in 2008.

Potrivit raportului Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, în Capitală îşi desfăşoară activitatea 457 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Efectivul de elevi din Municipiul Bucureşti este de 232.662, iar în activitatea educativă din unităţile de stat sunt implicate 17.989 cadre didactice. Totodată, în Bucureşti funcţionează 178 de unităţi de învăţământ particular, din care 134 grădiniţe, 20 şcoli generale, 13 licee, 11 şcoli postliceale.

În ceea ce priveşte derularea Programului de reabilitare a unităţilor de învăţământ incluse în Programul BEI., în 2009 au fost reabilitate 14 unităţi de învăţământ şi au fost reziliate contractele de execuţie pentru 11 unităţi de învăţământ în majoritatea lor programate în prima etapă de realizare (Şcolile cu cls. I-VIII Nr.7, 87, 93, 109, 110, 173, 189, 206, 311, Şcoala de Muzică Nr.3).

La începutul anului şcolar 2009/2010 au fost date în folosinţă 22 grădiniţe (extinderi) cu un total de 94 grupe. Planul de şcolarizare este 30220 locuri, în prezent fiind înscrişi, aproximativ 39.000 preşcolari, în grădiniţe. În prezent există un deficit de aproximativ 10.000 locuri pentru copiii preşcolari din Municipiul Bucureşti.Zonele deficitare sunt cartierele Militari, Drumul Taberei, Berceni, Giurgiului, Crângaşi, Cotroceni, Colentina, Ferentari, Rahova.

Din totalul celor 670 clădiri destinate celor 457 unităţi de învăţământ, 19 % sunt realizate după anul 1978. Din această perspectivă, se impune urgentarea programului BEI de reabilitare a unităţilor de învăţământ. Cu excepţia celor 102 unităţi cuprinse în programul BEI, expertiza tehnică antiseismică este realizată pentru unităţile de învăţământ în proporţie de 5-10%.

Prefectul Capitalei, Mihai Cristian Atanasoaei a cerut consiliilor locale, a primarilor de sector ca, pâna la sfârşitul lunii martie 2010, sa realizeze expertizarea de urgenţă a tuturor clădirilor de utilitate publica din administrare, avându-se în vedere consecinţele producerii unui eventual seism.

Piaţa muncii în Bucureşti a cunoscut o creştere a numărului de şomeri în anul 2009 faţă de 2008 cu 0,6%, de la 1,7 % la 2,3%.

În anul 2009, prin Programul de ocupare a forţei de munca al Municipiului Bucuresti, parte integrantă din Programul Naţional de Ocupare a Forţei de Munca, la nivelul Capitalei au fost încadrate 18.528 persoane fata de 20.900 persoane programate, gradul de realizare fiind de 88,7%.

Pe tot parcusul anului precedent, AMOFM a desfăşurat o serie de campanii, cursuri şi programe de formare şi reconversie profesională, selecţii pentru ocuparea unui loc de munca în Spaţiul Economic European (S.E.E.) şi Elveţia, precum şi încadrarea a 139 de persoane de etnie romă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti a desfăşurat atât activităti de informare, verificare, analiză cu angajatorii, sindicatele, salariaţii, precum şi actiuni menite să depisteze şi să combată munca fără forme legale de angajare.

În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele direcţii de acţiune şi control:

DENUMIRE

ANUL

2009

ANUL 2008

%

Angajatori depistati ca folosesc persoane fara forme legale de angajare

346

265

131 %

Persoane depistate la lucru fara forme legale

1526

554

275 %

Numarul de angajatori sanctionati

3.419

1957

175 %

Total amenzi aplicate (valoare lei)

4.556.600

2.328.500

196 %

Total amenzi aplicate pentru munca fara forme legale de angajare (mil.lei)

1.710.500

859.300

199 %

În ceea ce priveşte protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti a raportat în anul 2009 3 situatii de poluare accidentală care au necesitat măsurători de calitate a aerului efectuate cu laboratorul mobil : o situaţie de poluare accidentală (incinta IMGB ) în luna februarie, un incendiul la depozitul de anvelope de pe Platforma Pipera (Şos. Pipera 48) si incendiul produs în perimetrul unei fabrici de încălţăminte situata pe aria localităţii Mogoşoaia.

În domeniul protecţiei naturii a reieşit necesitatea unei mai bune conlucrări cu administaţiile de sector şi Primăria Capitalei pentru stoparea fenomenului infracţional de defrişare fără aprobare.

De asemenea, reţeaua Automată de Monitorizare a Calităţii Aerului din Bucureşti este veche (instalată în aprilie 2004) în raport cu celelalte distribuite în restul ţării. A ieşit din garanţie şi necesită service şi reparaţii care să-i asigure o mentenanţă efectivă. De aceea, bugetul institutiei pe 2010 trebuie alcătuit în funcţie de această necesitate.

Capitolul < Dezvoltare Regionala > cuprinde atât raportul Inspectoratului de Stat în Construcţii ( ISC), cât şi activitatea Direcţie pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti.

Astfel, în anul 2009, ISC a efectuat 12.305 controale în domeniu calitătii contrucţiilor, 186 controale în domeniul disciplinei în urbanism, în 17 cazuri fiind sesizate organele de urmărire penală.

Direcţia de Cultură a primit anul trecut 1624 de solicitări în vederea obţinerii de avize pentru intervenţii la imobile monument istoric, imobile aflate în zona de protecţie a unor monumente istorice sau aflate în zone construite protejate din municipiul Bucureşti. Din acestea, 1441 solicitări au primit aviz pozitiv, iar 183 au fost respinse.

Nu in ultimul rand, în domeniul < Familie, protectia copilului şi egalitatea de şanse >, la nivelul autoritatilor administratiei publice locale s-au implementat o serie de proiecte ce se adresează persoanelor fără adapost, protecţia familiei şi copilului, persoane marginalizate social, îngrijire şi asistenţă pentru vârstnici, persoane cu nevoi speciale sau persoane defavorizate.

< Ca urmare a centralizării acestor raportări, reiese că seriviciile publice deconcetrate au depus eforturi pentru realizarea obiectivelor propuse în anul precedent. Se constata în egală masură o tendinţă a unor firme din mediul privat spre încălcarea legii, în materii precum fiscalitatea, siguranţă în construcţii, siguranţa în munca, alimentaţie. Autorităţile administraţiei locale şi Primăria Generală vor trebui, la rândul lor, să urmărească mai atent modul în care capitala se dezvoltă în plan urbanistic iar Prefectura va analiza şi ataca acele acte care nu îndeplinesc condiţiile legale. Aspectele negative semnalate în raportări şi pe care le regăsim în realitatea curentă vor trebui eliminate printr-o prioritizare riguroasă a activităţilor, exercitarea unui control pentru a proteja populaţia de consecinţe nedorite dar şi o permanentă colaboare între instituţiile cu atribuţii convergente pentru a fi în slujba, şi nu împotriva cetăţeanului > a concluzionat prefectul Capitalei, Mihai Cristian Atănăsoaei, la finalul sedinţei.

2010-03-15 Şedinţă Colegiu Prefectural

Prefectul Capitalei, Mihai Cristian Atănăsoaei, va coordona mâine, 16 martie a.c., şedinţa Colegiului Prefectural al Municipiului Bucureşti, cu următoarea ordine de zi:

- Măsuri privind comercializarea produselor agroalimentare specifice Sărbătorilor de Paşti şi acţiuni comune pentru respectarea normelor comerciale, sanitare şi veterinare ( prezintă reprezentanţii Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti, Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti, Garda Financiară, Poliţia Capitalei, Direcţia Agricolă şi pentru Dezvoltare Rurală, Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor)

- Planul orientativ de acţiuni pentru realizarea la nivelul municipiului Bucureşti a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare şi Raportul privind starea economico-socială a municipiului Bucureşti pe anul 2009 ( prezintă reprezentantul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti )

- Diverse

Şedinţa se va desfăşura începând cu ora 11:00 la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, b-dul Regina Elisabeta nr. 47, etaj 3 camera 301 ( Sala de Consiliu).

2009-10-13 Rapoartele discutate in cadrul Sedinta Colegiu Prefectural Astfel, in anul 2009, DSVSA Bucuresti a primit un numar de 28 de solicitari pentru autorizarea sanitara veterinara a pietelor de pe raza Municipiului Bucuresti. Din acestea, au fost autorizate sanitar veterinar 14 hale si piete, iar 8 unitati care au solicitat autorizare sanitara veterinara pentru profilele "hala desfacere produse de origine animala > si "piata agroalimentara", nu au indeplinit conditiile prevazute de legislatia in vigoare si nu au fost autorizate, respectiv :

1. SC Comindal GM Impex SRL, Hala desfacere lapte si produse lactate, Piaţa Obor, Str. Campul Mosilor nr. 5, sector 2;

2. Administratia Pietelor sector 1, Piata Pajura, Str Pajurei nr.7, sector 1;

3. Administraţia Pietelor sector 1, Piata 16 Februarie, Str Pietii, sector 1;

4. Administratia Pietelor sector 1, Piata Amzei, Str. Christian Tell nr. 6, sector 1;

5. Administratia Pietelor sector 1, Piata Aurel Vlaicu- Str.Maguricea nr. 20 A, sector 1;

6. Administratia Pietelor sector 1, Piata Aviatiei, Bd. Aerogarii nr. 29, sector 1;

7. SC Gorjului SRL, Piaţa Gorjului, Bd. Iuliu Maniu, sector 6;

8. Administratia Pietelor sector 5, Piata George Cosbuc, B-dul George Cosbuc nr. 36 - 38, sector 5 - Piata de flori

De asemenenea, 4 unitati sunt in curs de evaluare, avand acordate termene de remediere a deficientelor constatate.

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Bucuresti (DADR) a verificat preponderent respectarea standardelor de calitate in ceea ce priveste comercializare fructelor si legumelor proaspete. Astfel, din 1 iulie si pana in prezent au fost verificate 44 societati comerciale si 171 producatori agricoli in pietele agroalimentare din Municipiul Bucuresti. 9 societati comerciale au primit amenzi in valoare de 9.000 lei, si de asemenea au fost aplicate 30 de avertismente.

Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti-Ilfov a efectuat controale in pietele agro-alimentare Obor, 16 Februarie, Matache - Haralambie Botescu, Drumul Taberei, Minis, Sud in urma carora a plicat sanctiuni in cuantum de 350.000 lei si a retras de la consum acele produse neconforme si care reprezentau un pericol pentru sanatatea oamenilor. In colaborare cu DADR Bucuresti a verificat calitatea si modul de comercializare al legumelor si fructelor. Deficienta majora constatata a reprezentat-o comercializarea legumelor si fructelor din alte tari drept produse romanesti, motiv pentru care s-au aplicat sanctiuni in valoare totală de 144.000 lei.

< Intre principalele atributii ale Prefectului se regaseste si aceea de a veghea la siguranta si sanatatea populatiei. Controalele organizate de institutiile cu atributii in domeniu sunt extrem de utile si sper ca nu se opresc doar la verificare si amendare, ci se si urmareste modul in care respectivul comerciant se conformeaza legilor si normelor in vigoarea. Controalele nu trebuie sa aiba ca efect obturarea activitatii comerciale si le solicit institutiilor sa organieze echipe mixte de control, pentru a nu perturba activitatea societatii respective si dreptul de a desfasura o activitate comerciala > a spus prefectul Capitalei, Mihai Cristian Atanasoaei.

In cadrul celui de al doilea punct pe ordinea de zi, directorul Administratiei pentru Supravegherea Cainilor Fara Stapan - Bucuresti (ASCS) a prezentat un raport privind gradul de infestare cu leptospiroza in urma testarii cainilor din adaposturile administratiei de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie - Cantacuzino. Astfel, dintr-un numar de 103 animale testate, 38% prezentau infectie cu leptospiroza, boala transmisibila si la om.

ASCA sustine in continuare modificarea legislatiei in domeniu prin introducerea obligativitatii de identificare si sterilizare a tuturor cainilor.

< Nu consider ca prin acest lucru se rezolva problema cainilor fara stapan, care desi sunt sterilizati si au montat crotal sau microcip de identificare, pot in continuare sa muste si astfel sa puna in pericol sanatatea copiilor nostri, a noastra si a persoanelor care viziteaza Bucurestiul. Cifele primite de mine de la Institutul de Boli Infectioase < Matei Bals > sunt ingrijoratoare : dintr-un total de 9178 de persoane care s-au prezentat la Centrul Antirabic de la inceputul anului si pana in august 2009, un numar de 6990 de persoane sunt din Bucuresti ; din cei 9178, aproximativ 7500 sunt adulti si restul copii. In aceste conditii, este imposibil ca Bucurestiul sa devina capitala europeana in care localnicii sa poata trai si pe care sa o promovam turistic. Solicit in mod expres Primariei Generale, institutie catre care am trimis de altfel si alte adrese in acest sens, fara niciun raspuns, sa gaseasca solutii pentru a elimina pericolul reprezentat de cainii de pe strazi. Nu doresc maltratarea animalelor si nu mi se pare o solutie, dar primarul, in calitate de gospodar al orasului si ales al cetatenilor, trebuie sa depuna toate eforturile pentru a proteja sanatatea si integritatea oamenilor, mai ales ca are parghiile si bugetul necesar pentru a o face. > a spus prefectul Capitalei la finalul sedintei.

2009-10-12 Sedinta Colegiu Prefectural
1. Prezentarea de către serviciile publice deconcentrate (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bucureşti, Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti-Ilfov) şi direcţiile specializate din cadrul Primăriilor de Sector a stării actuale în care se efectuează comerţul în pieţele agroalimentare şi a modalităţilor de creştere a calităţii vieţii cetăţenilor municipiului Bucureşti;

2. Prezentarea de către Administraţia pentru Supravegherea Câinilor Fără Stăpân - Bucureşti a rezultatelor obţinute de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie - Cantacuzino în urma testării câinilor din adăposturile administraţiei privind gradul de infestare cu Leptospiroză;

Sedinta se va desfasura la sediul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti, b-dul Regina Elisabeta nr. 47, etaj 3, cam. 301 ( Sala de Consiliu) incepand cu ora 11 :00. Reprezentantii mass media interesati sunt invitati sa participe la discutii.
2009-08-26 Aspecte discutate in cadrul sedintei Colegiului Prefectural al Municipiului Bucuresti
 • Analiza stadiului de realizare al masurilor stabilite la nivelul Municipiului Bucuresti privind deschiderea in bune conditii a anului scolar 2009-2010, invatamant preuniversitar (situatia avizelor sanitare, lucrarilor de reparatii/ igienizari).
 • Actiuni de control desfasurate in perioada verii 2009 (mai - august ) si finalitatea acestora la nivelul serviciilor publice deconcentrate si autoritati publice locale.

In cadrul primului punct pe ordinea de zi s-a discutat situatia investitiilor in unitati de invatatamant, investitii realizate prin buget alocat de fiecare Consiliu Local de sector:

- total unitati invatamant preuniversitar in Capitala
457 unitati
- investitii in 148 unitati
- finalizate pana la 15.09 95 unitati
- finalizate pana la 31.12 24 unitati
- licitatii deschise 4 unitati


In urma materialului prezentat de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a reiesit ca, pentru anul scolar 2009 - 2010, toate cererile de inscriere in invatamant scolar si prescolar sunt solutionate.

Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a prezentat situatia obiectivelor (cantina, internat, sala sport, sali de clasa etc.) avizate la nivelul Capitalei, dupa cum urmeaza:

Total obiective
799
Obiective autorizate 608
Obiective in curs de autorizare 33
Obiective fara autorizatie 158

Situatia pe unitatile de invatamant se prezinta astfel:

Total unitati invatamant in Capitala
457
Autorizate 364
In curs de autorizare (pana la 15.09) 52
Fara autorizatie 40

Directia Sanitar Veterinara a Municipiului Bucuresti, a prezentat o situatie a cererilor de avizare:

Solicitate Avizate
Sector 1
33 33
Sector 2
42 40
Sector 3 75 73
Sector 4
37 36
Sector 5
77
Sector 6 4 4

In ceea ce priveste situatia investitiilor realizate de primariile de sector in lucrari de reparatii si igienizare, in sectorul 1 s-au reabilitat 75 unitati de invatamant, in sectorul 2 - 67, sectorul 3 - 49, sectorul 4 - 60 si sectorul 6 - 66. Sectorul 5 nu a comunicat situatia investitiilor in infrastructura scolara.
De asemenea, pana la data de 31.12 urmeaza sa fie reabilitate inca 8 unitati la nivelul municipiului Bucuresti (2 in sect 1, 1 in sector 3, 5 in programul BEI)

La cel de al doilea punct de pe ordinea de zi, institutii deconcentrate cu atributii de control al prezentat situatia verificarilor desfasutarate pe parcursul verii.
Astfel, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a aplicat 387 de sanctiuni contraventionale in valoare 1.009.600 lei si a interzis consumului uman 45,88 kg produse alimentare cu termen de valabilitate expirat.
Directia Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor a Municipiului Bucuresti a aplicat 306 sancţiuni contraventionale in valoare totala de 1.697.700 lei si a dispus interzicerea desfasurarii activitatii in 13 unitati, iar la 8 unitati s-a dispus suspendarea temporara pana la remedierea deficientelor constatate.

Inspectorii Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti - Ilfov au efectuat in perioada 01.06 - 15.08 un număr de 2.068 actiuni de control, aplicandu-se sanctiuni contraventionale in valoare de 2.629.000 lei. Inspectoratul Teritorial in Constructii Bucuresti -Ilfov a efectuat 1537 controale, in urma carora s-au constatat 962 de deficiente, dupa cum urmeaza:
- 28 lucrari neautorizate;
- 10 deficiente privind incalcarea Autorizatiilor de construire emise;
- 5 deficiente privind lipsa personalului autorizat;
- 919 deficiente privind incalcarea normelor tehnice in vigoare aplicabile

Acestea au dus la sanctionarea celor responsabili cu amenzi contravenţionale in valoare totala de 400.940 lei.
De asemenea au fost promovate 6 actiuni in instantele judecatoresti, prin care s-a cerut desfiintarea unor constructii si au fost formulate 5 plangeri penale, prin care au fost sesizate organele de cercetare penala cu privire la comiterea unor infractiuni in domeniul de activitate al constructiilor.

2009-08-25 Sedinta Colegiu Prefectural Prefectul Capitalei, Mihai Cristian Atanasoaei, va coordona maine, 26 august a.c., sedinta Colegiului Prefectural, cu urmatoarea ordine de zi :

 • Analiza stadiului de realizare al masurilor stabilite la nivelul Municipiului Bucuresti privind deschiderea in bune conditii a anului scolar 2009-2010, invatamant preuniversitar (situatia avizelor sanitare, lucrarilor de reparatii/ igienizari).
 • Actiuni de control desfasurate in perioada verii 2009 si finalitatea acestora la nivelul serviciilor publice deconcentrate si autoritati publice locale.

Sedinta se va desfasura la sediul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, etaj 3, camera 301, incepand cu ora 14 :00.
2009-07-16 Masuri de imbunatatire a relatiei cu cetateanul discutate in cadrul Colegiului Prefectural
Premergator sedintei de astazi, Corpul de Control al Prefectului a efectuat o serie de verificari, prin sondaj, la sediile serviciilor publice deconcentrate, pentru a identifica eventuale disfunctionalitati in solutionarea petitiilor si eliminarea cauzelor acestora.

Astfel, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti primeste lunar o medie de 6000 de documente, 190 de angajati ocupandu-se efectiv de dosarele celor peste 500.000 de pensionari din capitala. Intarzieri in solutionarea petitiilor se datoreaza, pe langa numarul mic de angajati care au atributii in acest sens, si inaintarii unor dosare incomplete, formularea unor solicitari ambigue sau necesitatea redirectionarii lor pentru ca nu intra in competenta rezolvarea lor.

Pentru eliminarea acestor deficiente si imbunatatirea activitatii si relatiei cu cetateanul s-a propus, in prima faza, elaborarea si implementarea unui program de infomare a populatiei privind institutiile carora trebuie sa se adreseze si circuitul documentelor.

Agentia de Prestatii Sociale Bucuresti a inregistrat in primul trimestru al anului un numar de 26.641 de cereri si aproximativ 4000 de dosare/ luna pentru acordarea alocatiei de stat si a indemnizatiei de crestere a copilului. Corpul de Control al Prefectului a verificat modul de solutionare al cererilor si principalele cauze ce produc intarzieri in solutionarea acestora. Astfel, pe langa depunerea unor dosare incomplete care necesita o corespondenta suplimentara, beneficiarii nu cunosc termenele legale de solutionare, nu cunosc procedurile si se adreseaza si altor institutii, isi schimba adresele si nu le comunica sau bancile transmit gresit conturile IBAN.

In urma acestor constatari s-a decis marirea programului de lucru cu publicul, reorganizarea personalului, marirea numarului de operatori, imbunatatirea circuitului documentelor si simplificarea cererii tip de solicitare a unor diverse modificari.

La Directia Generala a Finantelor Publice a crescut numarul de petitii inaintate, insa acestea au fost solutionate in termenul legal. Conducerea institutiei a decis ca in perioada urmatoare sa organizeze cursuri interne cu functionarii ce lucreaza cu publicul si sa infiinteze, la sediile administratiilor financiare, a unor birouri de relatii cu publicul.

In urma controalelor efectuate, masurile propuse de Corpul de Contol al Prefectului vizeza in principal :

- reactualizarea site-urilor institutiilor, in cazul in care acestea nu au fost reactualizate, site-uri care trebuie sa contina informaţii despre: conducerea institutiei, baza legala de organizare si functionare, structura organizatorica, date de contact (adresa instituţiei şi numere de telefon /fax), legislatia in domeniu, programul de lucru cu publicul/ programul de audiente ;

- postarea pe site-uri a unor informatii utile cetatenilor in relatia cu institutia : formularele tipizate ce pot fi descarcate, taxele solicitate pentru eliberarea avizelor/autorizatiilor precum si actele/ sau documentatia tehnica necesara obtinerii acestora, informatii publice care pot fi puse la dispozitie, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice, decizii ale institutiei care necesita consultare publica sau care stabilesc masuri cu caracter obligatoriu, listele cu persoanele fizice/ juridice autorizate ca furnizori de servicii in domeniul activitate, rubrica de întrebari si sugestii on-line in vederea participarii cetatenilor in procesul decizional, sanctiunile care se aplica in cazul nerespectrii legislatiei in domeniu si modul de contestare;

- organizarea serviciului de relatii cu publicul conform H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul (telefonul cetateanului, conditii civilizate de lucru, personalul care asigura relatia cu publicul sa faca cunoscute datele proprii de identificare prin intermediul unui ecuson, program de lucru cu publicul intr-o zi a saptamanii intre 8,30-18,30, respectarea codului de conduita a functionarului);

- Informatizarea managementului documentelor, prin inregistrarea electronica a documentelor, conectarea directa a serviciului de registratura la sistemul de completare si arhivare; forme de acces mai eficiente si o mai mare transparenta a actelor administrative;

- solutionarea petitiilor, precum si eliberarea actelor specifice fiecarei institutii respectandu-se termenele stabilite de legislatia in vigoare (OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si legislatia specifica fiecarui domeniu de activitate).

In urma discutiilor din cadrul sedintei de Colegiu Prefectural, s-a concluzionat ca majoritatea serviciilor publice deconcentrate solutioneaza in termenul legal petitiile/ cererile/ sesizarile inregistrate si au organizat un Compartiment de Relatii cu Publicul.

< Prin intermediul Corpului de Control, intentionez sa verific in continuare modul in care se desfasoara relatia cu cetateanul la nivelul Capitalei si sa ma asigur de implementarea acelor masuri care sunt absolut necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor publice > a spus Prefectul Mihai Cristian Atanasoaei la finalul intalnirii.
filtre:  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate