Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 

Legea nr. 544 / 2001,
privind liberul acces la informaţiile de interes public

>>> LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)

Numele şi prenumele funcţionarului public responsabil pentru accesul la informaţii de interes public: consilier Emil Tcaciuc, Date de contact: tel.: 021/312.65.25, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro

Informaţii de interes public comunicate din oficiu, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare:

  - CAP I. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti

  - Cap. II Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice

  - CAP III. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

  - CAP IV. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

  - CAP V. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

  - CAP VI. Programele şi strategiile proprii

  - CAP VII. Lista cuprinzând documentele de interes public

  - CAP VIII. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

  - CAP IX. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
Dreptul de a avea acces la informaţiile de interes public este garantat prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Este una dintre legile care orientează administraţia publică spre cetăţean, promovând şi respectând dreptul acestuia de a fi informat privitor la deciziile administraţiei şi la modul de utilizare a banilor publici. Alte două legi create să asigure transparenţa în administraţia publică sunt Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure cetăţenilor informaţiile de interes public, solicitate în scris sau verbal responsabilului cu informarea publică a instituţiei. Legea nr. 544/2001, completată prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ei, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte informaţiile de interes public asigurate de autoritatea publică din oficiu sau la cerere.

Nu se furnizează informaţiile:

- din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
- privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
- privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
- cu privire la datele personale, potrivit legii;
- privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
- privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
- a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.


Informaţiile solicitate verbal pot fi furnizate pe loc, sau în scris la o dată ulterioară dacă tipul informaţiei necesită documentare. Autorităţile publice se obligă să răspundă în scris solicitărilor în termen de:

  • 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
  • 10 zile pentru anunţarea solicitantului că acest termen nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
  • 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul de 10 zile;
  • 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.Raportul pe anul 2016 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 (descarcă)

Raportul pe anul 2015 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 (descarcă)

Raportul pe anul 2014 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 (descarcă)

Raportul pe anul 2013 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 (descarcă)

Raportul pe anul 2012 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 (descarcă)

Raportul pe anul 2011 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 (descarcă)

Raportul pe anul 2010 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 (descarcă)

Raportul pe anul 2009 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 (descarcă)

Raportul pe anul 2008 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 (descarcă)


 actualizat: 01-02-2017 (pmb_)


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate