Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 

Comisii

Comisii în coordonarea prefectului Municipiului Bucureşti Comisia de Analiză Tehnică

 Comisia municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

 Comisia de atribuire denumiri

 Comisia de Dialog Social

 Comisia privind incluziunea socială

 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice

 Grupul de lucru mixt pentru romi
Comisia de Analiză Tehnică
- Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 (descarcă) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 135/2010 (descarcă) privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private,

- Ordinul prefectului nr. 1664/2009 privind constituirea Comisiei de Analiză Tehnică de la nivelul Agenţiei de Protecţie a Mediului Bucureşti.


Atribuţii:


Evaluarea impactului asupra mediului a acelor proiecte publice şi private care pot avea efecte semnificative asupra mediului, potrivit etapelor procedurii de evaluare, prevăzute în legislaţia în vigoare, respectiv: etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi etapa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.
     Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este condusă de către autorităţile publice centrale sau teritoriale pentru protecţia mediului, cu participarea autorităţilor publice centrale sau locale, după caz, care au atribuţii şi răspunderi specifice în domeniul protecţiei mediului.


 actualizat: 01-02-2017 


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate