Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 

Comisii

Comisii în coordonarea prefectului Municipiului Bucureşti Comisia de Analiză Tehnică

 Comisia municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

 Comisia de atribuire denumiri

 Comisia de Dialog Social

 Comisia privind incluziunea socială

 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice

 Grupul de lucru mixt pentru romi
Comisia municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Potrivit art. 12 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptăţiţi şi eliberării titlurilor de proprietate, în fiecare comună, oraş sau municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului, o comisie condusă de primar.

Comisiile comunale, oraşeneşti sau municipale funcţionează sub îndrumarea unei comisii judeţene, numită prin ordinul prefectului şi condusă de acesta.

În temeiul prevederilor art. 3 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin HG nr. 890/2005, în municipiul Bucureşti, prin ordin al prefectului, au fost infiinţate şi subcomisii ale sectoarelor 1 - 6.

Având în vedere lista cuprinzând documentele de interes public, întocmită în temeiul dispoziţiilor art. 5 lit. g) din Legea privind liberul acces la informaţiile de interes public nr. 544/2001, redăm mai jos:

Ordinul prefectului nr. 79/26.02.2014 privind aprobarea componenţei Comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi a Colectivului de lucru;

Ordinul prefectului nr. 204/08.04.2014 privind modificarea componenţei Comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

Ordinul prefectului nr. 606/24.11.2014 - componenţă comisie

Ordinul prefectului nr. 250/20.05.2015 - componenţă comisie

Ordinul prefectului nr. 342/26.06.2015 - componenţă comisie

Ordinul prefectului nr. 336/18.05.2016 - componenţă comisie

Ordinul prefectului nr. 182/27.03.2014 privind modificarea componenţei nominale a Subcomisiei sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privatş asupra terenurilor;

Ordinul prefectului nr. 484/29.09.2015 - componenţă subcomisie sect. 1 Bucureşti

Ordinul prefectului nr. 574122.08 .2012 privind modificarea componentei nominale a Subcomisiei sectorului 2 al municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor;

Ordinul prefectului nr. 603/10.09.2012 privind modificarea componenţei nominale a Subcomisiei sectorului 3 al municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privatş asupra terenurilor;

Ordinul prefectului nr. 182/25.03.2013 - componenţă subcomisie sect. 3 Bucureşti

Ordinul prefectului nr. 679/04.11.2013 - componenţă subcomisie sect. 3 Bucureşti

Ordinul prefectului nr. 411/11.08.2014 - componenţă subcomisie sect. 3 Bucureşti

Ordinul prefectului nr. 65/10.02.2015 - componenţă subcomisie sect. 3 Bucureşti

Ordinul prefectului nr. 389/03.08.2015 - componenţă subcomisie sect. 3 Bucureşti

Ordinul prefectului nr. 534/26.10.2015 - componenţă subcomisie sect. 3 Bucureşti

Ordinul nr. 562/12 .09.2013 privind modificarea componenţei nominale a Subcomisiei sectorului 4 al municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

Ordinul prefectului nr. 638/26.11.2015 - componenţă subcomisie sect. 4 Bucureşti

Ordinul prefectului nr. 70/02.02.2016 - componenţă subcomisie sect. 4 Bucureşti

Ordinul prefectului nr. 273/18.04.2016 - componenţă subcomisie sect. 4 Bucureşti

Ordinul prefectului nr. 466/20.07.2016 - componenţă subcomisie sect. 4 Bucureşti

Ordinul nr. 36/24.01.2013 privind aprobarea componenţei nominale a Subscomisiei sectorului 5 al municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

Ordinul prefectului nr. 465/16.09.2015 - componenţă subcomisie sect. 5 Bucureşti

Ordinul prefectului nr. 27/18.01.2016 - componenţă subcomisie sect. 5 Bucureşti

Ordinul nr. 773/09.10.2012 privind modificarea componenţei nominale a Subcomisiei sectorului 6 al municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

Ordinul prefectului nr. 341/26.06.2015 - componenţă subcomisie sect. 6 Bucureşti

Ordinul prefectului nr. 485/29.09.2015 - componenţă subcomisie sect. 6 Bucureşti

Ordinul prefectului nr. 109/18.02.2016 - componenţă subcomisie sect. 6 Bucureşti

Ordinul prefectului nr. 524/05.08.2016 - componenţă subcomisie sect. 6 Bucureşti

Hotărârea nr. 956/2010 a Comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de aprobare a "Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea Comisiei Municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legilor fondului funciar.

 

Şedinţe al Comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

 


 actualizat: 01-02-2017 


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate