Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 

Organizare şi funcţionare• Organigrama (xml)


• Regulament de organizare şi funcţionare (descarcă)

• Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea Instituției Prefectului Municipiului Bucureşti

• Carieră (anunțurile posturilor scoase la concurs)
 
STRUCTURA COMPARTIMENTELOR INSTITUŢIEI PREFECTULUI MUNICIPULUI BUCUREŞTI

Corpul de control al prefectului


1. Consilier superior 

Cancelaria prefectului


2. Director cancelarie

3. Consilier

4. Consultant

5. Secretar cancelarie

Compartimentul audit intern


6. Auditor superior

Compartimentul management operaţional şi al performanţei


7. Manager public principal

8. Manager public principal

Compartimentul afaceri europene


9. Consilier pentru afaceri europene

Serviciul economic, achiziţii publice şi administrativ


10. Șef serviciu

Biroul financiar, contabilitate şi salarizare


11. Șef birou

Compartimentul financiar, contabilitate


12. Consilier superior

13. Consilier superior

14. Consilier principal

15. Referent superior

Compartimentul salarizare


16. Consilier superior

17. Consilier principal

Biroul achiziţii publice şi administrativ


18. Șef birou

19. Consilier superior

20. Referent IA

21. Șofer I

22. Șofer I

23. Șofer I

24. Îngrijitor

Serviciul resurse umane


25. Șef serviciu

Compartimentul resurse umane


26. Consilier superior

27. Consilier principal

28. Consilier debutant

29. Referent superior

30. Curier

Compartimentul pentru securitatea şi sănătatea muncii


31. Consilier superior

32. Consilier superior

Direcţia juridică


33. Director executiv

Serviciul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu


34. Șef serviciu

35. Consilier juridic superior

36.Consilier juridic superior

37. Consilier juridic superior

38. Consilier juridic superior

39. Consilier juridic superior

40. Consilier juridic principal

41. Consilier juridic principal

42. Consilier juridic principal

43. Consilier juridic principal

44. Consilier juridic principal

45. Consilier juridic asistent

Compartimentul contencios administrativ


46. Consilier juridic superior

47. Consilier juridic superior

48. Consilier juridic superior

49. Consilier juridic principal

50. Consilier juridic principal

51. Referent superior

Compartimentul control legalitate acte, apostilă şi evidenţă electorală


52. Consilier juridic superior

53. Consilier juridic superior

54. Consilier superior

55. Consilier principal

Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate


56. Șef serviciu

Compartimentul pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice deconcentrate şi servicii comunitare de utilităţi publice


57. Consilier superior

58. Consilier superior

59. Consilier principal

60. Consilier principal

61. Referent superior

Compartimentul informare şi relaţii publice


62. Consilier superior

63. Consilier asistent

Compartimentul pentru situaţii de urgenţă şi ordine publică


64. Consilier superior

Compartimentul pentru protecţia informaţiilor clasificate


65. Consilier superior

66. Consilier superior actualizat: 01-02-2017 (pmb_)


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate