Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 

Proiecte, programe, parteneriateI. Proiecte cu finanţare europeană
Proiectul “ACCES – Administrație în sprijinul cetățeanului prin calitatea și eficiența serviciilor”, cod SMIS 11273, a fost implementat în perioada septembrie 2010 – martie 2012 și a beneficiat de finanțare europeană prin Programul Operaţional ,,Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, în cadrul axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, domeniul major de intervenţie 2.2 „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor”, operaţiunea „Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice”.

Scopul proiectului a fost de a îmbunătăţi calitatea şi eficienţa furnizării serviciilor publice prin: introducerea unui sistem electronic de gestionare a documentelor, instruirea personalului instituţiei, crearea unui portal online de identificare în timp real a stadiului de soluţionare a dosarelor aflate în lucru, introducerea de infochioşcuri şi introducerea unui sistem de arhivare electronică a documentelor.

Detalii despre proiect şi rezultatele obţinute în urma implementării sunt prezentate în secţiunea dedicată.II. Proiecte în parteneriat cu instituţii publice, societatea civilă şi mediul privat


     - anul 2016

   1. Protocol de colaborare încheiat cu Școala Gimnazială nr. 178, respectiv Colegiul Tehnic "Media", pentru organizarea de activități în cadrul programului "Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!".

   2. Protocol de parteneriat cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, în vederea implementării în România a programelor cu caracter mondial de educaţie pentru mediu "Eco-Şcoala" (Eco-Schools); "Să învăţăm despre pădure" (Learning About Forests); "Tineri reporteri pentru Mediul Înconjurător" (Young Reporters for Environment); “Mai curat" (Litter Less); Blue flag, precum şi a programelor cu caracter naţional de educaţie pentru mediu "Patrula Eco" și "Eco-Fotogafia anului".

   3. Protocol de parteneriat cu KARTELL MEDIA & EVENTS privind sprijinirea proiectului KULTURAMA – un proiect ce promovează și ajută la dezvoltarea tinerilor artiști români din București.

   4. Protocol de parteneriat cu KARTELL MEDIA & EVENTS privind susținerea evenimentului sportiv-cultural ARTA SPORTULUI by CAMELIA POTEC, din 11-26 iunie 2016. Obiectivele principale se bazează pe doi mari piloni, sport și artă, constând în promovarea sportului prin oferirea publicului larg liberul acces la manifestații sportive de calitate și valorificarea bogăției arhitecturale a Pieței George Enescu, locul de desfășurare a evenimentului, după modelul marilor orașe europene. Pe durata celor două săptămâni au fost prevăzute demonstrații și cursuri de înot, expoziții de fotografie cu tematică sportivă, ateliere de creație pentru copii, mini-concerte și spectacole.

   5. Protocol cu FUNDAŢIA LUMINA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT pentru susținerea evenimentelor GALA CULTURALĂ INTERNAȚIONALĂ și FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE LIMBĂ ȘI CULTURĂ, evenimente ce își propun să celebreze multiculturalitatea și să contribuie la dezvoltarea prieteniei dintre cele două țări prin activități culturale, sportive si științifice.

   6. Protocol cu Asociația JUNIOR SPORT privind susținerea evenimentului BALUL JUNIOR SPORT. Obiectivul principal al evenimentului îl reprezintă prezentarea și premierea celor mai valoroși 10 juniori de la 10 discipline sportive olimpice, care au avut cele mai bune performanțe în anul 2015; în plus, susținerea a două cazuri sociale ale unor copii din mediul sportiv.

   7. Protocol de parteneriat cu Asociaţia Ghidelor şi Ghizilor din România pentru susținerea organizării Concursului de artă fotografică "Fii pregătit!" – ediția a III-a, 2016. Prin acest concurs, orice persoană care iubește fotografia este încurajată să participe prin imortalizarea unor momente unice din activitățile organizate cu copiii și tinerii, activități ce au legătură cu arta, cultura și creația – ateliere, cursuri, tabere, ceremonii, expoziții, proiecte comunitare, concursuri, activități de voluntariat, precum și orice alte activități care presupun implicarea unui grup de tineri și au impact asupra comunității.

     - anul 2015


1. Instituția Prefectului Municipiului București a reînnoit parteneriatul cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie. Scopul parteneriatului îl constituie promovarea implementării în România a programelor cu caracter mondial de educaţie pentru mediu, și anume:
Programul „Eco-Şcoala” (Eco-Schools); Programul „Să învăţăm despre pădure” (Learning About Forests); Programul „Tineri reporteri pentru Mediul Înconjurător” (Young Reporters for Environment); Campania “Mai curat” (Litter Less); Programul Blue flag, precum şi a programelor cu caracter naţional de educaţie pentru mediu: Programul „Patrula Eco” și Programul „Eco-Fotogafia anului”.


2. Parteneriat pe doi ani de zile încheiat cu Asociaţia “FOIŞORUL DE FOC = VOLUNTARIAT ŞI PARTENERIAT PENTRU VIAŢĂ” în scopul susţinerii reciproce în derularea de campanii de informare a populaţiei privind promovarea voluntariatului pentru situaţii de urgenţă şi a importanţei acestuia în viaţa comunităţilor locale. 

     - anul 2014


 • 1. Instituția Prefectului Municipiului Bucureşti este parteneră în campania de prevenire a traficului de persoane “VIEŢI FURATE, VISE SPULBERATE... Alege educaţia, spune NU traficului de persoane!”. 

  Campania este derulată de Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANTIP) prin Centrul Regional Bucureşti, în parteneriat cu Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, Televiziunea Română şi Revista “Pentru Patrie”. 

  Scopul campaniei este acela de a informa şi preveni asupra fenomenului traficului de persoane. Grupul-țintă: elevi cu vârste cuprinse între 14 – 18 ani de pe raza de competenţă a Centrului Regional Bucureşti: municipiul Bucureşti şi judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov, Giurgiu şi Teleorman. Campania se va desfăşura pe parcursul anilor de învăţământ:   2013-2014, respectiv 2014-2015.

                >>> clip campanie


 • 2. Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti participă, în calitate de partener local, la implementarea proiectului "Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media", finanţat prin granturile Spaţiului Economic European 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România şi derulat în perioada mai 2014 - aprilie 2015 de către asociaţia "Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă Agenda 21", în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.     - anul 2013


 1. 1. Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti colaborează, în calitate de partener local, la implementarea proiectului „Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici”, finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 şi derulat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în parteneriat cu Asociaţia Autorităţilor Locale şi Regionale din Norvegia şi Asociaţia Municipiilor din România, în perioada 2013-2014.

 2. 2. Parteneriatul cu Asociaţia “FOIŞORUL DE FOC = VOLUNTARIAT ŞI PARTENERIAT PENTRU VIAŢĂ”, încheiat în scopul susţinerii reciproce în derularea unor campanii de informare a populaţiei privind promovarea voluntariatului pentru situaţii de urgenţă şi a importanţei acestuia în viaţa comunităţilor locale.

 3. 3. Parteneriatul cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, prin care se urmăreşte promovarea implementării în municipiul Bucureşti, la nivelul reţelei şcolare, a programelor internaţionale de educaţie pentru mediu: „Eco-Şcoala” (Eco-Schools), „Să învăţăm despre pădure” (Learning about Forests), „Tineri reporteri pentru mediul înconjurător” (Young Reporters for Environment), Blue Flag, Iniţiativa Europeană U4Energy, precum şi a programelor naţionale „Patrula Eco”, „Eco-fotografia anului” şi Festivalul de film documentar „Lumina verde”.

 4. 4. Parteneriate cu Facultatea de Administraţie Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative şi cu Facultatea de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii Bucureşti, în vederea organizării de stagii de practică pentru studenţii şi masteranzii acestora.

 5. 5. Prin intermediul S.C. OFFICE GREEN SERVICES S.R.L. se asigură colectarea şi reciclarea cartuşelor de imprimantă şi copiator uzate, iar cu sprijinul S.C. CAMI COMEXIM S.R.L. se realizează colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor de hârtie, carton, sticlă, metal şi plastic.

  http://mmediu.ro/file/Ghid_Eco-Functionar_Public.pdf
  http://mmediu.ro/file/Ghid_Eco-Cetatean.pdf

 III. Premii obţinute de către Instituţia Prefectului Muncipiului Bucureşti2016 - "Premiul de excelență pentru cele mai importante proiecte destinate dezvoltării serviciilor publice", pentru proiectul "ECO-PREFECTURA" – PROTECȚIA MEDIULUI LA NIVELUL INSTITUȚIEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI..

2015 - Instituția Prefectului Municipiului București a obținut premiul I la cea de-a VIII-a ediție a Conferinței naționale "Inovație și calitate în sectorul public", în cadrul căreia au fost prezentate și premiate exemplele de bună practică înscrise în Competiția celor mai bune practici în administrația publică din România, derulată în perioada mai-iulie 2015. Premiul a fost acordat pentru buna practică intitulată "IPMB - Imagine publică mai bună", prin implementarea căreia s-a urmărit creșterea gradului de transparență a activităților derulate de către instituție, încheierea de parteneriate cu societatea civilă, folosirea feedback-ului intern/extern în activitatea instituției și organizarea de evenimente dedicate atât personalului, cât și cetățenilor.

2015 - Instituția Prefectului Municipiului București s-a aflat printre câștigătorii competiției derulate prin intermediul proiectului „Transparență și calitate în administrația publică prin social media”, datorită bunei promovări a activității instituției prin canalele social media. Proiectul a fost implementat în municipiul București și județele Cluj, Mehedinți, Suceava și Tulcea în perioada mai 2014-aprilie 2015. Finanțarea a fost realizată prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, iar coordonarea de către Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

2011 - Premiul pentru modernizarea administraţiei publice în domeniul „Managementul informaţiilor în instituţiile publice”, în cadrul competiţiei naţionale organizate de către Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice, pentru proiectul “ACCES – Administraţie în sprijinul cetăţeanului prin calitatea şi eficienţa serviciilor”, cod SMIS 11273.

2010 – Premiul al II-lea la competiţia naţională „Inovaţie şi calitate în sectorul public”, organizată de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru proiectul “Refuză etichetele... suntem egali din naştere!”- Combaterea discriminării romilor în acces la serviciile de sănătate din România.

2010 – Premiul al II-lea la competiţia naţională „Inovaţie şi calitate în sectorul public”, organizată de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru proiectul “Aplicarea politicilor anticorupţie la nivelul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti  -"Împreună vom reuşi!".

2007 - PREMIUL EPSA (EUROPEAN PUBLIC SECTOR AWARD),pentru proiectul “Strategic partnership for the improvement of the situation of the Roma population in Bucharest” (“Parteneriat strategic privind îmbunătăţirea situaţiei persoanelor de etnie romă din Municipiul Bucureşti”) actualizat: 01-02-2017 (pmb_)


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate