Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 
 
>>> Program
>>> Localizare
>>> Contact

-Bancomat Raiffeisen
-Bancomat BancPost
-Dispozitiv acces
    persoane cu dizabilităţi
-Parcare gratuită
SPCRPCIV BUCUREŞTI: programare online la ghişeu:

>>> Înmatriculare-transcriere vehicule

Serviciul public comunitar
regim permise de conducere
şi înmatriculare a vehiculelorAnunț 2 februarie 2017:
În vederea asigurării unor servicii prompte și de calitate pentru toți cetățenii, SPCRPCIV București informează că la atingerea capacității maxime de preluare documente pentru ziua în curs, nu se vor mai elibera bonuri de ordine pe linie de înmatriculări vehicule.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, restituirea sumelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere, achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata, adresată:

1. DRPCIV – pentru tariful confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanente, de probă, temporare, provizorii și ale vehiculelor diplomaților și persoanele asimilate TIP A,B,si C;

2. DRPCIV – pentru tariful pentru păstrare combinație număr de înmatriculare;

3. DRPCIV – pentru tariful pentru atribuire combinație număr preferențial;

4. RA –APPS – pentru tariful pentru emiterea certificatului de înmatriculare;

5. RA – APPS – pentru tariful pentru emiterea autorizației provizorii;

6. RA – APPS – pentru tariful pentru emiterea permisului de conducere.Înmatriculări vehicule 1. Vehicul achiziţionat din România sau dintr-un alt stat membru UE care nu a fost niciodată înmatriculat

 2. Vehicul achiziţionat din România şi este înmatriculat în Bucureşti sau alt judeţ (transcriere)

 3. Vehicul achiziţionat din afara UE şi care a mai fost înmatriculat

 4. Vehicul achiziţionat din afara UE şi care nu a fost niciodată înmatriculat

 5. Vehicul achiziţionat din UE care a mai fost înmatriculat

ANUNŢ IMPORTANT!

Începând cu data de 01.09.2015, la înmatricularea/transcrierea autovehiculelor din categoria M şi din categoria N1 clasa I, cu norma de poluare EURO 6, se vor prezenta decizia de calcul şi dovada de achitare a timbrului de mediu.

Acest lucru se datorează intrării în vigoare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind normele EURO 6 şi este în concordanţă cu prevederile art. 6, alin. (3) din OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Înmatricularea pentru autovehiculele la care trebuie să se plătească timbrul de mediu se va face numai după confirmarea A.N.A.F. a achitării acestei taxe.

Confirmarea A.N.A.F. se transmite electronic în minim 48 de ore.


Etapele premergătoare înmatriculării vehiculelor
Vehicule achiziţionate din România sau dintr-un alt stat membru UE care nu au fost niciodată înmatriculate


  1. 1. Obţinerea cărţii de identitate a vehiculului de la Registrul Auto Roman (RAR) sau de la societatea comercială de unde s-a achiziţionat vehiculul.
  2. 2. Completarea tipizatelor (fişa de înmatriculare şi cererea de înmatriculare). Acestea se obţin prin descărcare directă de pe site-ul nostru de la secţiunea tipizate şi pot fi completate olograf.
  3. 3. Obţinerea vizei de la organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale (DITL) de la locul de domiciliu. Fişă înmatriculare (descarcă)
  4. 4. Încheierea asigurării obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie.
  5. 5.Copierea documentelor originale acolo unde este cazul.
  6. 6. Depunerea dosarului de înmatriculare/transcriere la ghişeele instituţiei noastre.• Program de lucru     • Localizare     • Contact     


 actualizat: 01-02-2017 


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate