Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 
 

Serviciul public comunitar
pentru eliberarea 
şi evidenţa
paşapoartelor simple

>>> IMPORTANT: PENTRU CĂLĂTORIA CU PAŞAPORTUL TEMPORAR

Domeniile de competenţă

  1. Serviciul Public Comunitar Pentru Evidenta şi Eliberarea Pasapoartelor Simple - functioneaza in cadrul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti incepand cu data de 01.03.2005 si isi desfasoara activitatea in baza O.G. nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, aprobata, modificata si completata de Legea nr. 362/2002, O.U.G. nr. 50/2004, aprobata, modificata si completata de  Legea nr. 520/2004 si H.G. nr. 1693/14.10.2004 privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.

  2. începând cu 04.01.2010 solutioneaza cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice si a pasapoartelor simple temporare, în conformitate cu prevederile legii nr. 248/20.07.2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate cu modificările şi completările ulterioare si H.G. nr. 94/26.01.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 248/2005, ale tratatelor si conventiilor internationale la care România este parte;

  3. administreaza, gestioneaza si valorifica Registrul municipiului Bucuresti de evidenta a pasapoartelor;

  4. furnizeaza permanent, în cadrul Sistemului national informatic de evidenta a persoanelor, informatii necesare actualizarii Registrului national de evidenta a pasapoartelor simple;

  5. organizeaza, la nivelul municipiului Bucuresti, gestionarea si controlul eliberarii pasapoartelor;

  6. îndeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale;

  7. în exercitarea atributiilor legale specifice, coopereaza cu institutiile abilitate din domeniul ordinii publice, securitatii si apararii nationale, cu serviciile publice comunitare, locale si judetene, de evidenta a persoanelor, cu serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucuresti, precum si cu orice alte institutii, daca este cazul.

  8. la cererea serviciilor publice comunitare pentru evidenta persoanelor, acorda avizul necesar restabilirii domiciliului cetatenilor romani in Romania

  9. elibereaza adeverinţe privind limitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate la cererea titularului.
• Program de lucru     • Contact     


 actualizat: 01-02-2017 (pmb_)


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate