Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 
 

Serviciul public comunitar
pentru eliberarea 
şi evidenţa
paşapoartelor simple

>>> IMPORTANT: PENTRU CĂLĂTORIA CU PAŞAPORTUL TEMPORAR

Documente necesare Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic

 Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu temporar
Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronicNU SE COMPLETEAZĂ FORMULARE ÎNAINTE DE A INTRA LA GHIȘEU!

Cererile de eliberare a paşapoartelor simple electronice se tipăresc automat la ghişeu în momentul prelucrării solicitării şi pot fi depuse la punctele de lucru amenajate la următoarele adrese poștale:


  • Șos. Pipera, nr. 49, sector 2
  • Piaţa Amzei, nr. 13, sector 1
  • Str. Ion Tuculescu, nr. 42B, sector 3
  • Str. Străduinţei, nr. 1, sector 4
  • Șos. Virtuţii, nr. 1 - 3, sector 6

NU SE COMPLETEAZĂ FORMULARE ÎNAINTE DE A INTRA LA GHIȘEU!

Cetăţenii care au domiciliul sau reşedinta în municipiul Bucureşti pot solicita personal eliberarea paşapoartelor simple electronice în baza următoarele documente:


  • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz,  buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoțită de certificatul de naștere, în original.
  • paşaportul anterior, dacă acesta există;
  • dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, completată pe numele titularului, în original.


La Serviciul public comunitar pentru evidența şi eliberarea pașapoartelor simple București pot depune cereri de eliberare a pașaportului simplu electronic și cetățenii care nu au domiciliul sau reședința în municipiul Bucureşti şi care nu se pot prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple din localitatea de domiciliu sau reşedinţă.


IMPORTANT!

La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii  închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină. Ochelarii sunt acceptaţi în fotografii numai dacă lentilele nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii. Rama ochelarilor nu trebuie să acopere nicio porţiune a ochilor. Fundalul utilizat pentru preluarea imaginii faciale trebuie să fie neutru, deschis la culoare, astfel încât fotografia preluată să reprezinte cât mai fidel trasăturile şi fizionomia celui în cauză.


Dacă titularul doreşte să folosească paşaportul anterior, aflat în termen de valabilitate, până la data eliberării noului document de călătorie, este necesar să informeze lucrătorul de la ghişeu anterior depunerii documentelor pentru a evita anularea acestuia.
• Program de lucru     • Contact     


 actualizat: 01-02-2017 


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate