Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 
 

Serviciul public comunitar
pentru eliberarea 
şi evidenţa
paşapoartelor simple

>>> IMPORTANT: PENTRU CĂLĂTORIA CU PAŞAPORTUL TEMPORAR

Eliberarea paşaportului


Pasaportul simplu electronic si pasaportul simplu temporar se ridica de la serviciul public comunitar sau, dupa caz, de la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate.

Pasaportul se ridica de catre titular sau in cazul minorului care nu a implinit varsta de 14 ani de persoana care a depus cererea ori de persoana imputernicita de acestia printr-o procura speciala autentificata in tară de notarul public, iar in străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori in fata autoritătilor străine, acestea din urmă trebuind să indeplinească conditiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961. Sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, procurile eliberate de autorităţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă juridică. Procurile autentificate vor fi prezentate in original iar  cele incheiate de autoritătile străine vor fi însoţite si de o traducere legalizată.

- La eliberarea paşaportului simplu electronic, a paşaportului simplu temporar şi a paşaportului simplu va fi prezentat un document de identitate valabil. 

- În cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, persoana care ridică paşaportul acestuia va  prezenta alături de documentul de identitate valabil şi certificatul de naştere al minorului, în original. 

- Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani ridică paşaportul în baza unui document de identitate valabil.

Titularul documentului de calatorie sau, după caz, părintii  minorilor cu varsta sub 14 ani, reprezentantii legali sau, însotitorii acestora, au obligatia de a nu folosi documentul de călătorie când au intervenit modificări privind datele de identificare ale titularului ori schimbări majore în fizionomia acestuia.

Notă:

Începând cu data de 23.06.2014, la cererea solicitanţilor paşapoartele simple electronice se pot livra prin curier, la adresa de domiciliu sau la reşedinţă.

Opţiunea de livrare la domiciliu sau reşedinţă se poate face în momentul depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului simplu electronic.

Costul acestei operaţiuni este de 7,97 lei (inclusiv TVA), şi se achită la curier – C.N. Poşta Română S.A. – în momentul înmânării paşaportului simplu electronic.

Dacă după minim 2 încercări nu se reuşeşte livrarea paşaportului către titular, documentul va fi returnat la Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşaportelor simple.

Paşapoartele simple electronice returnate de curier, ca urmare a faptului că nu au putut fi înmânate la domiciliu, sau reşedinţă, vor putea fi ridicate la nivelul Serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşaportelor simple al municipiului Bucureşti, de la punctul de lucru din strada Piaţa Amzei nr. 13, sector 1.

Nu vor putea opta pentru livrarea paşapoartelor simple electronice prin curier, persoanele care doresc păstrarea în uz a paşaportului anterior valabil până la eliberarea noului document.

Termenele de eliberare a paşapoartelor simple electronice se păstrează, indiferent de opţiunea solicitantului cu privire la modalitatea de livrare.




• Program de lucru     • Contact     


 actualizat: 01-02-2017 (pmb_)


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise 



O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor




Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate