Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 
 

Serviciul public comunitar
pentru eliberarea 
şi evidenţa
paşapoartelor simple

>>> IMPORTANT: PENTRU CĂLĂTORIA CU PAŞAPORTUL TEMPORAR

Documente privind eliberarea paşaportului pentru minori Paşapoarte pentru minori care nu au împlinit 14 ani

 Paşapoarte pentru minori cu vârsta mai mare de 14 ani
Paşapoarte pentru minori care nu au împlinit 14 ani

Documentele privind eliberarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se depun de către:

 • ambii părinţi;
 • părintele împuternicit de către celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte;
 • părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • părintele care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă;
 • părintele care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
 • părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte;
 • părintele supravieţuitor;
 • reprezentantul legal al minorului;
 • persoana împuternicită printr-o procură specială.


Documente necesare:

 • certificat de naştere al minorului, în original;
 • document(e) de identitate ale părinţilor sau ale unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau după caz al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • hotărâre judecătorească, în original, de încredinţare a  minorului rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă prin care s-a stabilit exercitarea autorităţii părinteşti de un singur părinte, în original;
 • hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin care s-a stabilit exercitarea autorităţii părinteşti de un singur părinte, în original;
 • hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original;
 • actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
 • certificat de deces al părintelui pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de către persoana împuternicită, în original;
 • procură specială pentru  cererile formulate de către persoana împuternicită, în original;
 • paşaportul anterior, dacă este cazul;
 • dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, completate pe numele titularului, în original.


În funcţie de situaţiile de mai sus, declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului simplu pentru minor se dau în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor/al unuia dintre părinţi/al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.


Declaraţiile şi procura pot fi autentificate în ţară de către notarul public, iar în străinătate de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori în faţa autorităţilor străine, acestea din urmă trebuind să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.


Sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, documentele eliberate de autorităţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă juridică.


Declaraţiile şi procurile autentificate de autorităţile străine vor fi prezentate în original şi vor fi însoţite de o traducere legalizată.IMPORTANT !

 • Nu este obligatorie prezenţa minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani la depunerea cererii de eliberare a paşaportului simplu temporar. În astfel de cazuri, persoana care depune cererea va prezenta două fotografii color identice ale minorului având dimensiunea 3,5 cm × 4,5 cm şi va certifica identitatea minorului. 
 • Menţiunile privind includerea minorilor în paşapoartele părinţilor rămân valabile şi permit ieşirea din ţară a minorului în condiţiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, până la expirarea valabilităţii acestora sau, după caz, până la împlinirea vârstei de 14 ani.• Program de lucru     • Contact     


 actualizat: 01-02-2017 


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate