Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 
 

Serviciul public comunitar
pentru eliberarea 
şi evidenţa
paşapoartelor simple

>>> IMPORTANT: PENTRU CĂLĂTORIA CU PAŞAPORTUL TEMPORAR

Puncte de depunere a cererilor şi de eliberare a paşapoartelorPunctul de lucru in şos. Pipera nr. 49, sector 2 (localizare):

9 ghișee primiri cereri pașapoarte simple electronice și pașapoarte simple temporare;
2 ghișee eliberări pașapoarte simple temporare și pașapoarte simple electronice;
1 ghișeu informații;

Activități:

1. cereri de eliberare a paşapoartelor simple temporare, ce vor fi depuse atât de cetăţenii români cu domiciliul în România cât şi de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, indiferent de vârstă;

2. cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice ce vor fi depuse de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, indiferent de vârstă;

3. cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi simple temporare ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării celui deţinut anterior aflat în termen de valabilitate, depuse atât de cetăţenii români cu domiciliul în ţară cât şi de cei cu domiciliul în străinătate, indiferent de vârstă.

De asemenea, se primesc şi cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice depuse de cetăţenii români cu domiciliul în România în cazul primului paşaport sau înlocuirii celui deţinut anterior, indiferent de vârstă.

Organizarea activităţii de primiri cereri şi eliberări paşapoarte la Punctul de lucru in şos. Pipera nr. 49, sector 2

Parter

Ghişeele 1, 2, 3, 4, 5, 6 - depuneri documente pentru pasapoarte simple electronice si pasapoarte simple temporare – cetateni români cu domiciliul în România

Ghişeele 7 şi 8 - depuneri documente pentru pasapoarte simple electronice si pasapoarte simple temporare – cetateni români cu domiciliul în străinătate

Etaj 1

Ghişeul 9 - depuneri documente pentru pasapoarte simple electronice si pasapoarte simple temporare în cazul pierderii, furtului sau deteriorarii pasaportului detinut anterior - cetateni români cu domiciliul în România

Ghiseele 10, 11 si 12 - eliberari pasapoarte simple electronice si pasapoarte simple temporare

Punctul de lucru din Piaţa Amzei nr. 13, sector 1 (localizare):

6 ghișee primiri cereri pașapoarte simple electronice
2 ghișee eliberări pașapoarte simple electronice
1 ghișeu informații

Activități:

Se primesc cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice depuse de cetăţenii români cu domiciliul în România în cazul primului paşaport sau înlocuirii celui deţinut anterior, indiferent de vârstă.

Organizarea activităţii de primiri cereri şi eliberări paşapoarte la Punctul de lucru Piaţa Amzei nr. 13, sector 1

Etaj 1

Ghişeele 1, 2, 3, 4, 5, 6 - depuneri documente pentru pasapoarte simple electronice – cetateni români cu domiciliul în România

Ghişeul 7 - informaţii

Ghişeele 8 şi 9 - eliberari pasapoarte simple electronice. De asemenea, de la aceste ghişee se pot ridica pasapoartele simple electronice şi paşapoartele simple temporare pentru care au fost depuse cereri în str. Nicolae Iorga nr. 27, anterior datei de 03.07.2013.

Punctul de lucru din str. Ion Ţuculescu nr. 42B, sector 3, în incinta Liceului Tehnologic "Nicolae Tecu" (localizare):

2 ghișee: primiri cereri pașapoarte simple electronice și eliberări pașapoarte simple electronice;Activități:

Se primesc cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice depuse de cetăţenii români cu domiciliul în România în cazul primului paşaport sau înlocuirii celui deţinut anterior, indiferent de vârstă.
Punctul de lucru din str. Străduinţei nr. 1, sector 4 (localizare):

1 ghișeu primiri cereri pașapoarte simple electronice;
1 ghișeu eliberări pașapoarte simple electronice;


Activități:

Se primesc cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice depuse de cetăţenii români cu domiciliul în România în cazul primului paşaport sau înlocuirii celui deţinut anterior, indiferent de vârstă.

 
Punctul de lucru din str. Virtuţii nr. 1 - 3, sector 6 - lângă Biroul nr. 4 de evidenţa persoanelor Sector 6 (localizare):

1 ghișeu primiri cereri pașapoarte simple electronice;
1 ghișeu eliberări pașapoarte simple electronice;


Activități:


Se primesc cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice depuse de cetăţenii români cu domiciliul în România în cazul primului paşaport sau înlocuirii celui deţinut anterior, indiferent de vârstă.
Sediul din str. Nicolae Iorga nr. 27, sector 1 (localizare) se vor desfăşura exclusiv următoarele activităţi:1. activităţi privind suspendarea dreptului la libera circulaţie în străinătate (retrageri de paşapoarte şi eliberări paşapoarte ca urmare a expirării măsurii restrictive, efectuarea de menţiuni ca urmare a expirării măsurii restrictive);

2. activităţi ce decurg din implicarea cetăţenilor români în diferitele evenimente în străinătate (invitaţii, declaraţii, remiteri de paşapoarte din străinătate);

3. depuneri de cereri pentru eliberarea de adeverinţe privind restricţionarea dreptului la libera circulaţie în străinătate;

4. confirmarea serviciilor neprestate pe chitanţele nefolosite la depunerea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi simple temporare;

5. confirmarea valabilităţii paşapoartelor emise în anul 2006.
• Program de lucru     • Contact     


 actualizat: 01-02-2017 (pmb_)


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate