Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 
 

Serviciul public comunitar
pentru eliberarea 
şi evidenţa
paşapoartelor simple

>>> IMPORTANT: PENTRU CĂLĂTORIA CU PAŞAPORTUL TEMPORAR
>>> Convenție între Ministerul Finanțelor Publice și instituții de credit privind plata taxelor pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere

Taxe

Începand cu 06.07.2016 taxa de paşaport simplu electronic şi taxa pentru paşaport simplu temporar se vor achita astfel:

- prin virament, prin mijloace de plata online şi prin mandat poştal către Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti în contul:
RO93TREZ705502602X009836; cod fiscal 4267125

- in numerar, la casieria Institu\iei Prefectului Municipiului Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, sector 1 şi la casieriile Trezoreriei Sector 5 de la adresele Bd. Naţiunilor Unite, nr. 6-8, sector 5 şi Calea 13 Septembrie, nr. 226, bl. V54, sector 5;

Documentele prin care se va face certificarea plaţii:

- ordin de plată în cazurile în care plata s-a efectuat prin virament, în original;

- chitanţa generată de aplicaţia informatică prin care s-a realizat plata online;

- factura aferenta mandatului poştal, in original;

- chitanţa emisă de trezorerie, în original;

- chitanţa emisă de casieria Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, în
original.

Pe documentul prin care se face dovada plății vor fi înscrise următoarele informații:

BENEFICIAR: INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
BANCA BENEFICIARULUI: TREZORERII
CUI/CNP 4267125
DETALII DE PLATĂ: NUME, PRENUME, CNP TITULAR PAȘAPORT, TIP PAȘAPORT SOLICITAT( PAȘAPORT SIMPLU ELRCTRONIC MINORI SUB 12 ANI/PAȘAPORT SIMPLU ELECTRONIC PERSOANE CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 12 ANI/PAȘAPORT SIMPLU TEMPORAR, INDIFERENT DE VÂRSTA SOLICITANTULUI)TARIFE


În conformitate cu Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, începând cu data de 1 februarie 2017 NOILE TAXE pe care le vor achita cetățenii pentru eliberarea pașapoartelor românești (în cazul cererilor depuse în țară) vor fi următoarele:

Pentru pașaportul simplu electronic
(cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani): 258 lei

Pentru pașaportul simplu electronic
(cu valabilitate 3 ani, eliberat persoanelor sub 12 ani ): 234 lei

Pentru pașaportul simplu temporar:
(cu valabilitate 1 an): 96 lei

PENTRU ELIBERARE DE ADEVERINŢĂ: 0 lei

PRECIZĂM CĂ ÎN CAZUL ÎN CARE CONTRAVALOAREA DOCUMENTELOR MENŢIONATE ANTERIOR ESTE ACHITATĂ ÎNAINTE DE 01 FEBRUARIE 2017 ŞI SOLICITAREA (CEREREA DE ELIBERARE) ESTE ÎNREGISTRATĂ DUPĂ ACEASTĂ DATĂ, NU SE VA PROCEDA LA RESTITUIREA DIFERENŢEI DE PREŢ, PAŞAPOARTELE FIIND ELIBERATE LA PREŢUL ACHITAT.

În prezent plata taxelor menţionate mai sus se efectuează printr-o singură operaţiune de plată (Internet Banking, virament bancar, mandat poştal sau în numerar)
Taxa de pașaport (electronic sau temporar) se restituie în situația în care serviciul nu a fost prestat.


Titularul va adresa o cerere de restituire a sumei achitate, însoțită de dovada achitării taxei de pașaport în original, conducerii Instituției Prefectului Municipiului București la Registratura din strada Piața Presei Libere nr. 1, corpul B, sector 1.
Suma poate fi restituită în numerar la casieria Instituției Prefectului Municipiului București de la aceeași adresă sau prin virament în contul indicat de solicitant.
Modelul cererii de restituire a taxei de pașaport poate fi descarcat aici.

Programul casieriei instituţiei

LUNI: 09:00 - 11:00; 14:00 - 16:00

MARŢI: 09:00 - 11:00; 16:30 - 18:30

MIERCURI: 09:00 - 11:00

JOI: 09:00 - 11:00

VINERI: 09:00 - 11:00


• Program de lucru     • Contact     


 actualizat: 01-02-2017 (pmb_)


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate