Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 
 

Serviciul public comunitar
pentru eliberarea 
şi evidenţa
paşapoartelor simple

>>> IMPORTANT: PENTRU CĂLĂTORIA CU PAŞAPORTUL TEMPORAR

Termene de eliberare


Termenul în care se soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice nu poate fi mai mare de 30 zile lucrătoare. Termenul pentru soluţionarea cererilor de eliberare a pasapoartelor simple temporare nu poate fi mai mare de 3 zile lucrătoare.

În prezent S.P.C.E.E.P.S. al municipiului Bucureşti eliberează paşapoartele simple electronice la 14 zile calendaristice de la depunerea cererilor iar paşapoartele simple temporare la 2 ore de la depunerea cererilor, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.


IMPORTANT!

Pentru persoanele care nu fac dovada cetăţeniei române în condiţiile prevazute de Legea nr. 21/1991, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de eliberare a paşapoartelor simple electronice este de 21 de zile calendaristice iar pentru paşapoartele simple temporare 3 zile lucrătoare.

În cazul cererilor de eliberare a paşapoartelor simple electronice depuse la sediile S.P.C.E.E.P.S. al municipiului Bucureşti, pentru care se solicita ridicarea paşapoartelor de la sediile altor S.P.C.E.E.P.S. teritoriale, termenul de soluţionare este de 14 zile calendaristice.

În cazul în care se solicita ridicarea paşapoartelor simple electronice de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinatate, termenul de soluţionare va fi:

- 30 de zile lucrătoare, pentru spaţiul Europa;

- 90 de zile lucrătoare pentru alte spaţii.
• Program de lucru     • Contact     


 actualizat: 01-02-2017 (pmb_)


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate