Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 

Structurile Comitetului Municipiului Bucureşti
pentru Situaţii de UrgenţăI. Grupurile de Suport Tehnic ale Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă  1. 1. Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe   cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră.

Tipuri de risc gestionate:

- inundaţii prin revărsări naturale ale cursurilor de apă, datorate creşterii debitelor sau blocajelor produse de gheţuri şi plutitori;

- inundaţii provocate de accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice;

- fenomene meteorologice periculoase: ploi torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, depuneri de gheaţă, chiciură, polei, îngheţuri timpurii sau târzii, grindină şi secetă (hidrologică);

- poluări accidentale ale resurselor de apă de suprafaţă şi/sau subterane.


  1. 2. Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de efectele fenomenelor distructive de origine geologică.

Tipuri de risc gestionate:

- cutremure de pământ;
- alunecări de teren.

  1. 3. Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de accidente, avarii, explozii, incendii în industrie.

Tipuri de risc gestionate:

- accidente chimice cu implicaţii pe amplasament;

- explozii, avarii şi incendii în industrie;

- avarii grave la conductele magistrale de transport gaze, produse petroliere şi energie electrică.


  1. 4. Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de accidente nucleare, urgenţe radiologice şi căderi de obiecte din cosmos.

Tipuri de risc gestionate:

- accidente nucleare şi/sau urgenţe radiologice;

- căderi de obiecte din atmosferă şi din cosmos


  1. 5. Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea de îmbolnăviri în masă.

Tipuri de risc gestionate:

- epidemii


  1. 6. Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de epizootii, contaminarea produselor vegetale şi animale

Tipuri de risc gestionate:

    - epizootii;

    - contaminarea chimică, biologică sau radioactivă a produselor vegetale şi/sau animale;

    - invazii dăunători.


  1. 7. Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unor incendii la fondul forestier.

Tipuri de risc gestionate:

- incendii la fondul forestier;

- incendii la vegetaţie uscată.


  1. 8. Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă.

Tipuri de risc gestionate:

  - accidente majore pe căile de transport (accidente aviatice civile)


  1. 9. Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de incendii în masă.

Tipuri de risc gestionate:


- incendii


  1. 10. Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de evenimentele publice de amploare.

Tipuri de risc gestionate:

- evenimente publice de amploare ce pot genera situaţii de urgenţă
II. Centrul de Combatere a Bolilor al Municipiului BucureştiPentru sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor, a fost constituit, sub conducerea prefectului, Centrul de Combatere a Bolilor al Municipiului Bucureşti.
   Structura, atribuţiile şi componenţa acestui centru sunt stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin al prefectului.

   Centrul de Combatere a Bolilor al Municipiului Bucureşti are urmatoarea componenţă:

a) Unitatea locală de decizie, condusă de prefect şi alcătuită din membrii Comitetului municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;

b) Unitatea operaţională locală, condusă de directorul executiv al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti;

c) Unitatea locală de sprijin, condusă de primarul municipiului Bucureşti şi din care fac parte un viceprimar, secretarul primăriei, reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii de pe teritoriul respectiv, precum şi medicul veterinar zonal.

   Conducatorul Unităţii locale de decizie şi implicit al Centrului de Combatere a Bolilor este prefectul municipiului Bucureşti.
   Unitatea locală de decizie analizează situaţia sanitară veterinară de pe teritoriul municipiului Bucureşti şi stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia.
   În cazul apariţiei unor boli epizootice pe teritoriul municipiului Bucureşti, Centrul de Combatere a Bolilor are următoarele atribuţii:

- stabileşte planul general de măsuri pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor, în conformitate cu prevederile legale sau recomandările primite de la Centrul Naţional de Combatere a Bolilor şi organizează popularizarea lor prin presă şi alte mijloace media;

- defineşte şi stabileşte întreaga strategie de combatere a bolii;

- asigură baza tehnică şi materială, precum şi condiţiile organizatorice necesare aplicării planului de măsuri;

- urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere, stabilind responsablităţi pentru fiecare membru al unitaţii de decizie, pe sectoare de activitate şi zone teritoriale;

- coordonează activitatea de colaborare între instituţiile suport implicate;

-analizează în mod operativ evoluţia epizootiei şi eficienţa acţiunilor întreprinse, luând în completare măsurile ce se impun;

-coordonează acţiunile pentru aplicarea planurilor de măsuri privind prevenirea introducerii sau combaterii bolilor majore în municipiul Bucureşti;

-pregăteşte din timp administraţia locală, precum şi unităţile colaboratoare pentru combaterea epizootiei, astfel încât capacitatea optimă de reacţie a forţelor implicate să fie atinsă în timpul cel mai scurt posibil.
 

 


 actualizat: 01-02-2017 (pmb_)


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate