Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 

Comisii

Comisii în coordonarea prefectului Municipiului Bucureşti Comisia de Analiză Tehnică

 Comisia municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

 Comisia de atribuire denumiri

 Comisia de Dialog Social

 Comisia privind incluziunea socială

 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice

 Grupul de lucru mixt pentru romi
Comisia de atribuire denumiri a municipiului Bucureşti
Legislaţie:- Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 (descarcă), modificată, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

- Ordinul nr. 564/31.07.2008 (descarcă), pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, emis de Ministrul Internelor şi Reformei Administrative,

- Ordinul prefectului nr.  1.333/24.08.2009 (descarcă) privind reactualizarea componenţei Comisiei de atribuire se denumiri a Municipiului Bucureşti şi Ordinul prefectului nr. 540/03.09.2013 (descarcă) privind modificarea anexei la Ordinul prefectului nr. 1.333/2009.

 

Atribuţii:Comisia îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: analizează documentele depuse de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în vederea obţinerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri, respinge documentaţia incompletă şi emite avizul favorabil sau nefavorabil cu privire la proiectul de hotărâre a consiliului general sau local.


       Avizul comisiei este consultativ şi se emite cu votul majorităţii membrilor acesteia.Documente necesare:


Dosarul necesar pentru obţinerea avizului de atribuire sau schimbare de denumiri trebuie să cuprindă următoarele documente: cerere de avizare (fişier doc), proiectul de hotărâre a consiliului general sau local, după caz, inclusiv instrumentul de prezentare şi motivare, copie de pe raportul comisiei de specialitate a consiliului şi copie de pe raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau al consiliului general.

 

Avize acordate pe 2017Aviz Nr. 1/20.01.2017  (descarcă)
Aviz Nr. 2/20.01.2017  (descarcă)
Aviz Nr. 3/03.03.2017  (descarcă)
Aviz Nr. 4/03.03.2017  (descarcă)
Aviz Nr. 5/30.03.2017  (descarcă)

>>>arhiva (2009-2016)
 actualizat: 09-07-2017 


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise 

 


www.dialogsocial.gov.ro
 


O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate