Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 

Legalitatea actelor administrative

Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Bucureşti:

Conform legislaţiei în vigoare, Prefectul exercită controlul de legalitate asupra actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale organizate la nivelul municipiului Bucureşti, respectiv Hotărârile consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 şi Hotărârile CGMB, Dispoziţiile primarilor sectoarelor 1-6 şi Dispoziţiile primarului general al municipiului Bucureşti. Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale are în vedere ca, în procesul de elaborare şi redactare a actelor administrative, să fie respectate două categorii de condiţii de legalitate, prevăzute atât în actele normative în vigoare, cât şi unanim acceptate de literatura juridică de specialitate, respectiv:

a) condiţii de fond: actele administrative să fie emise cu respectarea competenţei materiale şi a competenţei teritoriale, în condiţiile şi la termenele expres prevăzute de actele normative care reglementează domeniul de activitate ce face obiectul măsurii adoptate de autoritatea administraţiei publice locale;

b) condiţii de formă, actele administrative să aibă formă scrisă, să conţină, atât în preambul, cât şi în dispozitiv, toate informaţiile necesare pentru a identifica autoritatea emitentă, destinatarul actului, măsura adoptată, termenul şi condiţiile în care se execută măsura dispusă, sigiliul autorităţii sau ştampila, numărul actului şi numărul de înregistrare al actului administrativ, data emiterii etc.

Constatarea unor elemente de nelegalitate ale actului administrativ verificat atrage incidenţa prevederilor art. 3 alin.1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv introducerea acţiunii la instanţa de contencios administrativ competentă.


 actualizat: 01-02-2017 


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate