Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 

Structura Organizatorică a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă

 

 

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă este compus din:

a) preşedinte: Prefectul Municipiului Bucureşti;

b) vicepreşedinți:

   1. Primarul general al municipiului București

   2. Inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii" București-Ilfov;

c) membrii: Primarii de sectoare, şefi de servicii publice deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală, manageri ai unor instituţii, regii autonome şi societăţi comerciale care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă;

c) consultanţii: experţi şi specialişti din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice care constituie comitetele sau din instituţii şi unităţi în subordine, precum şi reprezentanţi ai altor ministere, instituţii şi servicii publice cu atribuţii în domeniu, manageri ai societăţilor comerciale şi regiilor autonome care desfăşoară activităţi în domeniul de competenţă respectiv.

Instituţiile următoare au personal nominalizat în Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă:

 

Nr. crt. Instituţia Membrii Consultanţi
1 Primăria Municipiului București X -
2 Primăria Sector 1 X -
3 Primăria Sector 2 X -
4 Primăria Sector 3 X -
5 Primăria Sector 4 X -
6 Primăria Sector 5 X -
7 Primăria Sector 6 X -
8 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov X X
9 Direcţia Generală de Politie a Municipiului Bucureşti X X
10 Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti X X
11 Serviciul Român de Informaţii - Direcţia de Informaţii a Municipiului Bucureşti X X
12 Comandamentul Garnizoanei Bucureşti X X
13 Centrul Militar Zonal Bucureşti X X
14 Serviciul Probleme Speciale al Municipiului Bucureşti/Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale X X
15 Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti X X
16 Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti X X
17 Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti X X
18 Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti X X
19 Direcţia Generală de Evidenţa Persoanelor a Municipiului Bucureşti X X
20 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti X X
21 Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti X X
22 Direcţia Generală de Dezvoltare, Investiţii şi Planificare Urbană - Primăria Municipiului Bucureşti X X
23 Direcţia Generală Operaţiuni- Primăria Municipiului Bucureşti X X
24 Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti X X
25 Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti X X
26 Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane X X
27 Institutul Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici" X X
28 S.M.U.R.D. Bucureşti X X
29 Serviciul de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov X X
30 Societatea Naţională de Cruce Roşie din România X X
31 Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti X X
32 Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti X X
33 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti X X
34 S.N.T.F.M. C.F.R. Marfă S.A.– Sucursala Bucureşti X X
35 Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R.  S.A. - Sucursala Regională de Căi Ferate Bucuresti X X
36 S.C. METROREX  S.A. X X
37 Regia Autonomă de Transport Bucureşti X X
38 S.C. DISTRIGAZ  - SUD  REŢELE S.R.L. Direcţia Regională Bucureşti X X
39 S.C. ELECTROCENTRALE S.A. –  Sucursala Electrocentrale, Bucureşti X X
40 S.C."APA NOVA" Bucureşti S.A. X X
41 Inspecţia de Stat  pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat Bucureşti X X
42 S.C. ENEL  Distribuţie S.A. – Zona M.T.J.T. Bucureşti X X
43 Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia bazinală a apelor Argeş Vedea - Sistemul  de Gospodărie a Apelor Ilfov – Bucureşti X X
44 Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti X X
45 Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA  Direcţia Silvică Ilfov X X
46 Direcţia în Construcţii Bucureşti - Ilfov X X
47 Inspectoratul Şcolar al Municipiul Bucureşti X X
48 Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa – Aurel Vlaicu C.N. AB S.A. Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti X X
49 Divizia operaţiuni Bucureşti (ROMTELECOM) X X
50 Serviciul de Telecomunicatii Speciale-Directia Organizare, Mobilizare si Operatii X X
51 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru  Fizica Pământului   X
52 Direcţia Investigaţii Tehnice - Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (C.I.A.S.) - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii   X
53 Centrul Meteorologic Muntenia X  
54 Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala judeţeană Ilfov X  
55 Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Municipiului Bucureşti X  
56 Agenția pentru plăți și Inspecție Socială a Municipiului București X  

 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov asigură Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.
Secretariatul Tehnic Permanent este compus din:

a) Şef Secretariat Tehnic Permanent: Şeful Centrului Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov

b) Membrii: personal din cadrul Centrului Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov;

Pe timpul gestionării situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul Municipiului Bucureşti, Secretariatul
Tehnic Permanent este sprijinit în activitatea sa de personal din cadrul: Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, Primăriei Municipiului Bucureşti, Primăriilor de Sector şi consultanţi din structura Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, desemnaţi în acest sens de conducerea fiecărei instituţii în parte.

 

  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate